Rycerze Kolumba

logo flaga 

dsc 2684

 

 

Historia Zakonu Rycerzy Kolumba

Zakon Rycerzy Kolumba powstał w Stanach Zjednoczonych w mieście New Heven pod koniec XIX wieku z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią.

Rycerze Kolumba byli od momentu powstania wsparciem dla Kościoła Katolickiego, dzięki temu otrzymywali wiele pochwał od papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Rada im. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 15677 w Porębie

Rada Rycerzy Kolumba w Porębie powstała 13 grudnia 2013 roku. Jako patron został wybrany Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński.

Wybór Funkcjonariuszy Rady dokonał się tegoż samego dnia.

Skład Funkcjonariuszy Rady Rycerzy Kolumba w Porębie:

 • Wielki Rycerz: Robert Szymański
 • Zastępca Wielkiego Rycerza: Sławomir Gałązka
 • Kanclerz: Michał Sitek
 • Kapelan: Ks. prał. Andrzej Grzybowski
 • Zastępca Kapelana: Ks. Marcin Kaczyński
 • Kronikarz: Ryszard Napiórkowski
 • Sekretarz ds. Finansów: Wiesław Sowa
 • Skarbnik: Jan Dąbrowski
 • Lektor: Kazimierz Puścian
 • Radca: Sławomir Sowa
 • Kustosz: Paweł Majkowski
 • Strażnik Bramy: Radosław Tomczak
 • Strażnik wnętrza: Czesław Baliński
 • Rada Powierników:
  • Ireneusz Kwiatkowski
  • Grzegorz Sitek
  • Bogdan Piętka

Głównymi celami posługi Zakonu Rycerzy Kolumba jest:

 • działalność na rzecz Kościoła

(udział w uroczystościach kościelnych, posługa liturgiczna)

 • działalność na rzecz społeczności

(akcje podejmowane w obronie życia poczętego, wolontariat, obywatelskie zaangażowanie)

 • działalność na rzecz Rady

(pomoc braterska, działalność kulturalna)

 • działalność na rzecz rodziny

(inicjatywy promujące wspieranie małżeństwa i rodziny)

 • działalność na rzecz młodzieży

(sport, programy edukacyjne, opieka nad młodzieżą)

 • działalność na rzecz Członków Rady

(rekrutacja nowych członków Rady i utrzymanie członkostwa)

Spotkania:

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią Niedzielę miesiąca po mszy świętej wieczornej o godz. 17.00 (oprócz okresu wakacyjnego)

 

bierzmowanie 91

 Fot. 8 czerwca 2022r. podczas bierzmowania.

Schola

 

Schola dziecięco-młodzieżowa

 

Schola dzieciąco-młodzieżowa w Parafii pw. Świętej Barbary powstał w 2008 roku staraniem Proboszcza - ks. prał. Andrzeja Grzybowskiego. Przez lata zmieniała się liczba osób w niej posługujących. Obecnie schola liczy 12 scholanek a opiekunem jest ks. Marcin Kaczyński - wikariusz. Swoim śpiewem ubogacają liturgię mszy świętej na większą Chwałę Bogu.

Do Scholi dziecięco-młodzieżowej należą:

 • Klaudia Przybyłowska - prowadząca Scholę
 • Paulina Puścian - gitara
 • Bartosz Szulkowski
 • Amelia Szulkowska
 • Angelina Durska
 • Kinga Kulesza
 • Nadia Napiórkowska
 • Wiktoria Gałązka
 • Oliwia Przybyłowska
 • Kinga Wiśniewska
 • Anita Wiśniewska

Spotkania odbywaja się w każdą sobotę o godz. 12:00. 

Śpiewaj z nami na większą chwałę Bożą!

Zapraszamy serdecznie!

Chór

 

Chór p.w Św. Barbary w Porębie

 

Bez tytułu.jpg

 

 

Kto śpiewa, dwa razy się modli... 

 

W roku 2007 staraniem ks. Proboszcza Andrzeja Grzybowskiego, został powołany nowy chór parafialny, który działa przy kościele pw. Św. Barbary w Porębie. Organistą i dyrygentem jest Michał Sitek. 

 

Obecny skład chóru:

Soprany
Anna Grudzińska
Barbara Kulesza
Zofia Rytelewsa
Krystyna Zalewska
 
 
Alty
Monika Andrzejewska
Dorota Kaczyńska
Adela Kaczyńska
Ewa Nowak
Irena Piętka
Małgorzata Puścian
 
Tenory
Adam Bogdan
Kazimierz Puścian
Antoni Wiśniewski
Sławomir Deptuła
 
 
Basy
Czesław Baliński
Bogdan Piętka 
 
 
Próby odbywają się we wtorki od godziny 19 (w sali parafialnej) i trwają około 2 godzin.
 
 
Zapraszamy!!!
 
 
 
 
 
 

Ministranci

lso2

Służba Liturgiczna Ołtarza

(Ministranci)

"Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!"

Historia ministrantury

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Posługa:

 • Ministrant jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii
 • Poprzez zasady i swoisty kodeks wyrabia w sobie dyscyplinę i ład moralny
 • Przychodzi wcześniej do Kościoła, aby duchowo przygotować się do liturgii, odpowiednio ubrać i pomóc w ubraniu celebransa
 • Swoją postawą i zachowaniem daje wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę przeżywanych obrzędów
 • Gdy jest lektorem, proklamuje kunsztownie Słowo Boże

Dziesięć przykazań ministranta mówi:

 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.
 10.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Spotkania:

         Spotkania formacyjno-liturgiczne dla ministrantów odbywają się w każdą drugą

         i czwartą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w "Starej plebani"

         Opiekun: Ks. Marcin Kaczyński

        

         Prezes: Wojciech Sitek

1. Łada Adrian
2. Sitek Wojciech
3. Kamil Hartman
4. Rutkowski Dawid
5. Bralewski Karol
6. Obliński Jakub
7. Piętka Łukasz
8. Sitek Karol
9. Wojciechowski Mateusz
10. Świderski Dawid
11. Gałązka Szymon
12. Osowiecki Jakub
13. Piętka Piotr
14. Wardal Piotr
15. Osowiecki Mateusz
16. Flak Dawid
17. Świderski Samuel
18. Wardal Paweł
19. Bero Kacper
20. Bogdan Kacper
21. Pieńkos Piotr
22. Burawski Jakub
23. Sitek Szymon
24. Więch Wojciech


30 listopada i 21 grudnia 2014r. do wspólnoty ministrantów przystąpiło najwiecej nowych ministantów, łącznie 15 nowych