Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 20 - 26. 05. 2019 r.

 

Poniedziałek 20. 05.

700   + Aleksandra i Stanisławę Brzostek oraz ich synów

       Wiesława, Józefa i Stanisława - od rodziny

1800 + Aleksandra i Mariannę Mikołajczyków

        i brata Mirosława

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + Janusza Krzeczkowskiego

Wtorek 21. 05.

700   + Janinę Kowalską

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + Celinę, Kazimierza i Jana Marusa

1800 + r-ców Kalata i rodzeństwo

Środa 22. 05.

700   + r-ców Genowefę i Stanisława Kowalczyk

1800 + Zofię Reluga - 6 r. śm. i jej matkę Katarzynę

       Chrostowską

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + męża Franciszka Jana Sitek - 6 r. śm.

Czwartek 23. 05.

700   + Reginę, Bolesława i ich syna Jerzego Zyśków

1800 + ojca Henryka Gałązkę - od syna Tomasza z rodziną

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + za zmarłych z KR z Przyjm

Piątek 24. 05.

700   + męża Kazimierza, syna Tadeusza i r-ców Adolfę i Józefa

       Jaworskich

700   + Józefa Bireta - gr.

1800 + Tomasza Pędzicha - 5 r. śm.

1800 + Wacława Puścian - 17 r. śm.

Sobota 25. 05.

700   o zdr. i Boże bł. oraz pomoc MN dla mamy z racji Dnia

       Matki - od córek z rodzinami

1800 + Reginę Łyczkowską i Rozalię Pyśk - z racji Dnia Matki

       - od dzieci z rodzinami

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + r-ców Władysława - w rocz. śm., Annę Kalata i brata

       Tadeusza

Niedziela 26. 05. - VI Niedziela Wielkanocna

900   + Józefa Bireta - gr.

900   o Boże bł. i potrzebne łaski dla Zofii Szydlik z racji 90

        urodzin i Moniki z racji 20 urodzin - od dzieci z rodzinami

1030 + Mieczysława Gałązka - w rocz. śmierci i Magdalenę

       Gałązka

1030 + Jadwigę Puścian - z racji Dnia Matki - od syna

1200 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1700 + r-ców Janinę i Władysława Kalinowskich

1700 + Zofię Szczapa - z racji imienin i Dnia Matki

1700 + Wandę Puścian - od Rycerzy Kolumba