Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

 

Intencje Mszalne, 19 – 26. 09. 2021 r.


Niedziela 19. 09. – XXV Niedziela Zwykła

900   + Janinę – 24 r. śm. i Jana Świderków i brata Edmunda

900   o zdr. i Boże bł. dla Martyny i Rafała Puścian

        – od rodziców

1030 + Alicję – 2 r. śm. i Mariana Pieńkos, c. r. Pochmarów

        i Pieńkosów, Liliannę Pochmara i Mariannę

        Matachowską

1030 o zdr, Boże bł. i potrzebne łaski dla Hubrta Olbryś

        z racji 18 urodzin

        CHRZEST: Zofia Bralewska

                             Maja Szydlik

1200 + Wandę Puścian – gr.

1200 UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE POŚWIĘCONE

        PAMIĘCI MAJORA HUBALA

        za parafian

1700 + Stanisława Runo – 3 r. śm. – od żony i dzieci

1700 + Zofię Kwiatkowską – z racji urodzin

        – od ucz. pogrzebu

poza parafią:  Eugeniusza Kulesza – od ucz. pogrzebu

Poniedziałek 20. 09.

700   + Wandę Puścian – gr.

700   + siostrę Genowefę, szwagra Wacława Kuleszów

        i ich syna Piotra

1730 + Bonifacego Krych – od ucz. pogrzebu

1800 + Zdzisława Czyż – 1 r. śm. – od żony, dzieci i wnuków

poza parafią: + Stanisławę Halinę Leszczyńską

                        – od ucz. pogrzebu

Wtorek 21. 09.

700   + ks. kan. Czesława Śmiecińskiego – od mieszkańców

        Przyjm

1730 + Wandę Puścian – gr.

1800 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Mateusza Szydlik

        z racji 30 urodzin i imienin

poza parafią: + Tomasza Romanik – od ucz. pogrzebu

Środa 22. 09.

700   + Barbarę Muranowicz – od siostrzeńców, siostrzenic,

        bratanka i bratanicy

1800 + Wandę Puścian – gr.

1800 + ojca Kazimierza Krych, r-ców Krychów

        i Stepnowskich

poza parafią: + Zbigniewa Filipowicz – od ucz. pogrzebu

Czwartek 23. 09.

700   + Halinę Kulesza – od rodziny Bajorków

1800 + Wandę Puścian – gr.

1800 + Bonifacego Krych – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Zofię Oblińską – od ucz. pogrzebu

Piątek 24. 09.

700   + Pawła Rosińskiego – od ucz. pogrzebu

1600 Ślub: Jarosław Piątek – Katarzyna Karbowska

1800 + Wandę Puścian – gr.

1800 + Tomasza Elak – od rodziny Piątek

poza parafią: + Leona Lipińskiego – od ucz. pogrzebu

Sobota 25. 09.

700   + Wandę Puścian – gr.

1730 o Boże bł. zdr., potrzebne łaski oraz opiekę MN

        dla Beaty i Krzysztofa Runo z racji 25 rocz. ślubu

1800 o Boże bł. i łaskę nawrócenia

1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., zdr.,

        dary Ducha Św. i opiekę MN dla Anny i Sylwestra Pieńkos

        z racji 10 rocz. ślubu i opiekę Anioła Stróża dla ich dzieci

        Zuzi i Michałka oraz o szczęśliwe rozwiązanie

        – od rodziców

poza parafią: + Krystynę Kisielińską – od ucz. pogrzebu

Niedziela 26. 09. – XXVI Niedziela Zwykła

900   + Zofię i Michała Rutkowskich i ich synów Mieczysława,

        Bolesława i Jana

1030 + męża Zygmunta Delugę i syna Krzysztofa

1030 o Boże bł. i zdr. dla Hanny i Krzysztofa Kądziela

        z racji 40 rocz. ślubu – od córek z rodzinami

1200 + Wandę Puścian – gr.

1200 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Beaty i Jarosława Tryc

        z racji 5 rocz. ślubu

1700 + Czesława Gałązkę – od brata Edwarda

1700 o zdr. i Boże bł., opiekę MN dla Magdaleny i Adriana

        Gałązka i ich córki Hanny z racji 3 rocz. ślubu

        – od rodziców

poza parafią:  za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 21 września 2021

  Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

  (Ef 4, 1-7. 11-13)

  Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

  (Ef 4, 1-7. 11-13)

  Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 21 września 2021

  Pan Jezus powołuje nas nie w nagrodę za nasze zasługi, ale pomimo naszej słabości. Doświadczył tego św. Mateusz. Celnik, grzesznik; nie spotkał się z potępieniem ze strony Jezusa, lecz doznając Jego miłosierdzia, został wezwany, by Go naśladować, i stał się Jego Apostołem. Spisał Ewangelię adresowaną do Żydów, w której ukazał Jezusa jako wypełnienie proroctw Starego Przymierza. Głosił Dobrą Nowinę na Wschodzie, gdzie przypieczętował swoje świadectwo męczeńską krwią.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 89

 • Książka dnia, 21 września 2021
  Wojciech Jaroń

  Miej w opiece naród cały. Różaniec z kardynałem Stefanem Wyszyńskim

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56261

  Fundament posługi pasterskiej Prymasa Tysiąclecia tkwi w bardzo głębokiej i świętej wierze oraz w niewypowiedzianie bliskiej relacji, jaką miał on z Matką Bożą. 14 lutego 1953 roku wypowiedział znamienne słowa: „Wszystko postawiłem na Maryję”