Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 26 – 02. 10. 2022 r.

 

Poniedziałek 03. 10.

700   w intencji wiadomej Panu Bogu

700   + Halinę Kulesza – gr.

1700 + Mieczysława Grudzińskiego (3)

1700 + Jadwigę Gałązka – gr.

Poza parafią : Jana Deptuła – od uczestników pogrzebu

  

Wtorek 04.10.

 

700  + Halinę Kulesza – gr.

700  + Jadwigę Gałązka – gr.

1700 + rodziców Genowefę i Antoniego Kwiatkowskich i brata Jana

1700 + Mariannę i Stanisława Sowów i siostrę Teresę

poza parafią: +Jerzego Rosińskiego – od ucz. pogrzebu

Środa 05. 10.

700   + Halinę Kulesza – gr.

700   + Jerzego Rosińskiego – od uczestników pogrzebu

1700 + Jadwigę Gałązka – gr.

1700 + siostrę Zofię Piętka (15)

poza parafią: +Zofię Roguszewską – od ucz. pogrzebu

 

Czwartek 06. 10

700   Halinę Kulesza – gr.

700   + Sabinę Rytelewską – od ucz. pogrzebu

1700 + Jadwigę Gałązka – gr.

1700 + Stanisławę i Tadeusza Traczyków i dziadków

poza parafią : + Zenona Michalak – od ucz. pogrzebu

 

 

Piątek 07.10

700   + Jana Piórkowskiego – od Wiesławy Zyśk z rodziną

700   o zdrowie, bł Boże , opiekę MN dla KR z Budykrza – zel. Kulesza

1700 + Halinę Kulesza – gr.

Poza parafią : Annę Romanik – od ucz. pogrzebu

                        + Jadwigę Gałązka – gr. na Jasnej Górze

 

 

Sobota 08.10.

700  o zdrowie i bł. Boże dla Kamila z racji urodzin

 730 + Halinę Więch – od wnuka Roberta

1700 + Jadwigę Gałązka – gr.

poza parafią : + Marię Świderską – od ucz. pogrz.

                         + Halinę Kulesza – gr. na Jasnej Górze

 

Niedziela 02. 10. – XXVII Niedziela Zwykła

900 Halinę Kulesza – gr.

900 o wiarę w rodzinach – od KR z Poręby Śr.- zel. Zofia Rytelewska

1030  o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN dla Iwony i Andrzeja Kasprowicz z racji 4 rocz. ślubu

1030 dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Ireneusza i Teresy Kwiatkowskich i całej rodziny z racji 62 rocz. ślubu

1200 + Teresę Dąbrowską z racji imienin – od męża i dzieci

1700 + Jadwigę Gałązka – gr.

1700 o zdr. i Boże bł. , opiekę MN dla Ewy i Radosława Graczkowskich z racji 15 rocz. ślubu

poza parafią: Halinę Zalewską – od ucz. pogrzebu

 

Niedziela 09.10. XXVIII Niedziela Zwykła

900 Halinę Kulesza – gr.

1030  o zdrowie i bł. Boże dla Sylwii i Marcina Mościckich i ich dzieci z racji 10 rocz. ślubu

1030  o zdrowie i bł. Boże dla Jakuba Szymańskiego z racji 8 urodzin – od dziadków Pamrowskich

1200 + Henrykę Dawidczyk (19)

1200 + Jadwigę Gałązka – gr.

1700 + Genowefę Krych – od ucz. pogrzebu

1700 + Mieczysława Szydlik (5) – od córki z rodziną

poza parafią : za parafian

 

 

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 4 października 2022

  Wtorek XXVII tydzień zwykły

  (Ga 1, 13-24)

  Bracia: Słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.

  (Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15)

  REFREN: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną

  Przenikasz i znasz mnie, Panie,
  Ty

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 4 października 2022

  Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok. 1155-1223) był biskupem krakowskim i autorem słynnej Kroniki, w której opisał najstarsze dzieje Polski. Należał do najżarliwszych zwolenników odnowy w Kościele polskim. Osobiście uczestniczył w Soborze Laterańskim IV, a po powrocie do kraju energicznie wprowadził w swojej diecezji uchwalone na soborze ustawy. Służył Panu z miłością i oddaniem, świadom, że to nie z niego jest owa przeogromna moc łaski, którą otrzymał. Swoją hojną i owocną pracę duszpasterską zakończył, zrzekając się biskupiego urzędu za pozwoleniem papieża i wstępując do klasztoru cysterskiego w Jędrzejowie, gdzie pozostał do swej śmierci.

  Małgorzata Konarska, "Oremus" październik 2007, s. 40-41

 • Książka dnia, 4 października 2022

  Oremus - teksty liturgii Mszy Świętej - listopad 2022

  https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=58190

  W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC kontynuuje temat jutrzni i jej następnych elementów. Chodzi o czytanie biblijne, responsorium, „Benedictus”, prośby, Modlitwę Pańską i modlitwę końcową. Modlitwa kantykiem Zachariasza – zauważa autor – pozwala „błogosławić Boga na początku dnia i stanąć w obecności Chrystusa – prawdziwej Światłości”