Intencje mszalne

 Intencje Mszalne, 21 - 28. 02. 2021 r.


Niedziela 21. 02. – I Niedziela Wielkiego Postu

900   + r-ców Halinę i Ryszarda Runo

900   + ojca Mieczysława Bralewskiego – 22 r. śm. – od córki

1030 + r-ców Weronikę – 17 r. śm. i Władysława Jaworskich

1200 + męża Wiesława Wilk – 11 r. śm. – od żony z rodziną

1200 za parafian

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 + Tomasza Pędzicha – z racji urodzin

Poniedziałek 22. 02.

700   + Janusza Perzyna – od Marcina z rodziną

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 + Ireneusza Bednarczyka – z racji Dnia Dziadka

        – od wnuczków

Wtorek 23. 02.

700   + Bonifacego Krych – od Haliny i Andrzeja Rosińskich

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 + Andrzeja Puścian – 40 r. śm. – od rodziny

Środa 24. 02.

700   + Romana Kulasińskiego – 9 r. śm.

700   + Ryszarda Zalewskiego – 6 r. śm.

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 + matkę Janinę – 7 r. śm. i ojca Aleksandra

        Grabowskich

Czwartek 25. 02.

700   + Jadwigę Jachna – od Janiny Jachna z rodziną

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 + Jana Perzynę w rocz. śmierci i jego r-ców Rozalię

        i Władysława

Piątek 26. 02.

700   + Tomasza Romanika – od ucz. pogrzebu

1500 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1500 + Krystynę Kisielińską – od ucz. pogrzebu

1500 + Mirosława Wieczorka i Mariana Pędzicha

Sobota 27. 02.

700   + teściową Mariannę Olbryś – od synowej z rodziną

1700 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.

        i moc Ducha Św. na dalsze lata życia i opiekę MN

        dla Małgorzaty i Jana Strzeleckich z racji 40 rocz. ślubu

        – od rodziców

1700 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1700 o Boże bł., zdr i opiekę MN dla Alicji Świderskiej

   z racji 18 urodzin

Niedziela 28. 02. – II Niedziela Wielkiego Postu

900   + ojca Wacława Przybysławskiego – 3 r. śm. i ojca

        Władysława Kobus – 5 r. śm. – od Ewy i Krzysztofa Kobus

900   + syna Sławomira Dawickiego – 8 r. śm. i męża Stanisława

1030 o zdr. i Boże bł. dla Hanny Szydłowskiej

        z racji 45 urodzin – od rodziców i synów

1200 + Teresę i Wacława Faszczewskich – gr.

1200 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Mai Bogdan

        z racji 3 urodzin – od rodziców i rodzeństwa

1700 + męża Jana Świderskiego – 13 r. śm., córkę Teresę

        i synową Dorotę

1700 + Stanisława Lachowicz – od ucz. pogrzebu

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na sobotę, 27 lutego 2021

  Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu

  (Pwt 26, 16-19)

  Mojżesz powiedział do ludu: "Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział".

  (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8)

  REFREN: Błogosławieni słuchający Pana

  Błogosławieni, których droga nieskalana,
  którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
  Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
  i szukają Go całym sercem.

  Ty po to dałeś swoje przykazania,
  aby przestrzegano ich pilnie.
  Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
  ku przestrzeganiu Twych ustaw.

  Będę Cię wysławiał prawym sercem,
  gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
  Przestrzegać będę Twoich ustaw,
  abyś mnie nigdy nie opuścił.

  Aklamacja (2 Kor 6, 2b)

  Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

  (Mt 5, 43-48)

  Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a...

 • Rozważanie na sobotę, 27 lutego 2021

  Nasze ludzkie wyczucie tego, co sprawiedliwe, co dobre i co święte, jest uwikłane w skłonności, jakie kierują naszym myśleniem. Raz będzie to nadmierny rygoryzm, w innych wypadkach hołdowanie słabościom. Cały Kościół jest wezwany do tego, by nieustannie oczyszczać swoją moralną i religijną wyobraźnię w żywych nurtach słowa Bożego. Abyśmy razem coraz bardziej kierowali się świętą mądrością Boga.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 39

 • Książka dnia, 27 lutego 2021
  ks. Jan Twardowski

  Matka dla wszystkich. Rozważania na uroczystości, święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55001

  Matka dla wszystkich – drugi tom maryjnego cyklu, poświęcony Matce Bożej obecnej w liturgii Kościoła w ciągu całego roku. W rozważaniach na poszczególne dni maryjne – od stycznia do grudnia – ksiądz Twardowski wpisuje kult Matki Bożej w życie współczesnego człowieka