Intencje mszalne

Intencje Mszalne  28.05.2023 r. - 04.06.2023 r.

Niedziela 28.05.

900  + Jana Reluga – gr.

900 + rodziców Stanisławę (9) i Wincentego Kowalskich – od dzieci

1030  I rocznica ślubu : Patrycja i Jakub Zyśk

1030  + Helenę i Stanisława Trzcińskich

1200 Rocznica I Komunia Święta

1700 + Monikę Szczepaniak z racji Dnia Matki – od dzieci

1700 o zdrowie, bł. Boże , opiekę MN.  dla  wszystkich matek z naszej parafii – int. od KGW Porębianki

poza parafią : + Władysławę Kaczmarek – od uczestników pogrzebu                                               

Poniedziałek 29.05.

700  + Włodzimierza Cezarego Stepnowskiego – od chrzestnej Bożeny

700 + Jana Reluga – gr.

1800 + Bogdana Ponichtera (2)

1800  o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN dla Zofii Szydlik z racji 94 urodzin

poza parafią : + Irenę Kowalczyk – od ucz. pogrzebu

Wtorek  30.05.

700 + rodziców Wardal , braci Janusza i Andrzeja

700 o zdrowie i bł. Boże i opiekę MN dla Kazimiery Traczyk z racji 99 rocznicy urodzin

1800 + rodziców Czesławę i Wincentego Wieczorków

1800 + Jana Reluga – zakończenie gr.

poza parafią: + Henryka Bralewskiego –   od ucz. pogrzebu

Środa 31.05.  

700 + Romana Domalewskiego – od siostry Teresy Dębowiak

700 + Mirosława Lasockiego – od uczestników pogrzebu

1800 + Genowefę i Stanisława Kowalczyków – od córki z mężem

1800 + Bolesława Piórkowskiego i cr. Piórkowskich

poza parafią: + Romana Domalewskiego  – od uczestników pogrzebu

Czwartek 01.06.

700 + Kazimierza Kulesza  - od żony Wiesławy

700 + Krystynę Kulasińską  - od uczestników pogrzebu

1800 + Czesława Wachowskiego – rozpoczęcie gr.

1800 + rodziców Helenę i Stanisława Maciochów i brata Wacława – od córki Jadwigi

Poza parafią : + Mirosława Czarneckiego – od ucz. pogrzebu

Piątek  02.06.  

700 + Czesława Wachowskiego  – gr.

700 + Eugeniusza Kukwa – ost. od uczest. pogrzebu

1800 + Hipolita (9) i Wiesławę Gomoliszek  i Zdzisława

1800  + Danutę Rutkowską – od syna Marcina z rodziną

Poza parafią: + Jerzego Rosińskiego – od uczestników pogrzebu

Sobota 03.06.

700 + Mirosława Lasockiego – od córki Marzeny

700  + Czesława Wachowskiego – gr.

1600 ślub : Joanna Sitek i Jakub Wierzbicki

1800 o zgodę i miłość w rodzinach – od KR. z Poręby Średniej  zel. Zofia Rytelewska

1800 + Józefę i Szymona Piórkowskich i  ich dzieci: Mariannę, Stanisława, Apolonię Wiesławę i Krzysztofa

poza parafią : + Mirosława Lasockiego – od ucz. pogrzebu

 Niedziela 04.06.

900  + Czesława Wachowskiego – gr.

900 + córkę Magdalenę Pych (13)

1030  + rodziców Jana i Jadwigę Szymańskich , siostrę Krystynę – od córki Bożeny z rodziną

1200 + Stanisława Ponichtera

1200 o bł. Boże , zdrowie i opiekę MN dla Anny i Jacka Kazimierczak z racji 15 rocz. ślubu

1700 + rodziców Mariannę i Jana Jachnów – od córki z rodziną

1700 + Leokadię w rocz. śmierci i Bolesława Ponichterów

poza parafią : + za parafian

 

                                               

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 28 maja 2023

  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

  (Dz 2, 1-11)

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże".

  (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34)

  REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
  ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

  Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je,

  ...
 • Rozważanie na niedzielę, 28 maja 2023

  Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus"; maj 2008, s. 55-56

 • Książka dnia, 28 maja 2023
  Karl Keating

  W co wierzą katolicy. 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej

  https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59264

  Wokół wiary katolickiej narosło ostatnio sporo nieporozumień. Przyczyną tego stanu są przeważnie przekazy medialne, wprowadzające swoich odbiorców w błąd dowolnymi interpretacjami nie tylko nauki Kościoła, ale także Pisma Świętego