Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 06  - 13. 04. 2020 r.

 

Poniedziałek 06. 04.

700   + r-ców Leokadię i Józefa Kulesza oraz Andrzeja i Tomasza

700   + Sławomira Puścian - gr.

1800 + Apolonie i Stanisława Łojek i ich dzieci

1800 o zdr. i Boże bł. i opiekę MN dla Anety i Dariusza Kulesza

        z racji 40 urodzin i ich córki Alicji - od rodziców

poza parafią: + za dusze w czyśćcu cierpiące - od Apostolstwa

                        Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym

Wtorek 07. 04.

700   + Sławomira Puścian - gr.

700   + r-ców Zofię - 9 r. śm. i Stanisława - 3 r. śm. Zyśk - od dzieci

1800 + Piotra Wujkowskiego - 17 r. śm., żonę Stanisławę i córkę

        Reginę Gałązka

1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.,

        zdr. i opiekę MN dla Jadwigi Jackowskiej

        z racji 80 urodzin - od córek z rodzinami

Środa 08. 04.

700   + Kazimierza Kurowskiego - od Heleny Przybysławskiej

        i Teresy Szymańskiej

1800 + Eugeniusza i Stanisławę Leszczyńskich - od rodziny

1800 + Andrzeja Kraskę - 10 r. śm. - od żony

1800 + Sławomira Puścian - gr.

Czwartek 09. 04. - Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

1800 + Sławomira Puścian - gr.

1800 + Wacława Andryszczyka i r-ców Andryszczyków i Zęgotów

1800 dziękczynna za dar sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Piątek 10. 04. - Wielki Piątek Męki Pańskiej

1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 11. 04. - Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

1800 + Sławomira Puścian - gr.

1800 + Mieczysława Biretę

1800 o Boże bł. i zdr. dla mieszkańców Udrzynka

        z racji zakończenia peregrynacji obrazu Chrystusa Króla

Niedziela 12. 04. - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

600   o zdr. i Boże bł. oraz opiekę MN dla Barbary i Mieczysława

        Dąbrowskich z racji 45 rocz. ślubu - od dzieci

600   za parafian

900   + siostrę Teresę Jasińską - 7 r. śm

900   + Kazimierza Heronimek - 3 r. śm.

1030 + Tomasza i Henryka Rosińskich

1030 + Sławomira Puścian - gr.

1200 + Stanisława Bero - od córki Beaty z rodziną

1200 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Barbary i Wiesława Sowa

        z racji 45 r. ślubu

1700 + ojca Jana Brzostka - 11 r. śm. - od córek

1700 + Czesławę Oblińską - 20 r. śm. oraz jej męża Władysława

        - od dzieci

Poniedziałek 13. 04. - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

900   + matkę Mariannę Gałązka i matkę Halinę Kulesza

900   + r-ców Agnieszkę - 16 r. śm. i Zygmunta - 14 r. śm. Olbryś

900   o Boże bł., zdr. i opiekę MB dla Andrzeja Mirosława

        Filipowicz z racji 80 urodzin - od żony i dzieci z rodzinami

1030 + Stefanię i Pawła Gałązka i brata Henryka z żoną

1200 + Sławomira Puścian - gr.

1200 o Boże bł. i zdr. dla wnuczki Marceliny w 1 rocz. urodzin

1700 + Bronisławę i Wiktora Piórkowskich

1700 + Kazimierza Kulesza

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  Wielki Poniedziałek

  (Iz 42,1-7)

  To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

  (Ps 27,1-3.13-14)

  REFREN: Pan moim światłem i zbawieniem moim

  Pan moim światłem i zbawieniem moim,
  kogo miałbym się lękać?
  Pan obrońcą mego życia,
  przed kim miałbym czuć trwogę?

  Gdy mnie osaczają złoczyńcy,
  którzy chcą mnie pożreć,
  oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele
  chwieją się i padają.

  Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem,
  moje serce nie poczuje strachu.
  Choćby napadnięto mnie zbrojnie,
  nawet wtedy zachowam swą ufność.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny,
  nabierz odwagi

  ...
 • Rozważanie na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  Jezus zapowiadając swoją śmierć, czeka na nią z pełną miłości determinacją. Jedynym światłem w tym doświadczeniu oczekiwania na wypełnienie się Pisma jest dla Niego jedność z Ojcem i pragnienie uwolnienia nas ze śmiercionośnego jadu grzechu. Maria przez obmycie nóg Jezusowi olejkiem nardowym ma udział w Jego doświadczeniu. Zapewne nie rozumie do końca tego, co się dokonuje, ale bierze w tym czynny udział. Przyłączmy się do niej.

  O. Przemysław Ciesielski OP; Łukasz Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 177

 • Książka dnia, 6 kwietnia 2020
  o. Gabriele Amorth

  Broń przeciw złu

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53330

  Ojca Gabriele’a Amortha jako człowieka i kapłana ukształtowała przede wszystkim miłość do Maryi. Słynny egzorcysta z uwagą wsłuchiwał się̨ w przesłania Matki Bożej. Dostrzegał związek miedzy tak ważnymi dla współczesnego Kościoła objawieniami w Fatimie a wydarzeniami w Medjugorje.