Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 14 - 20. 09. 2020 r.

 

Poniedziałek 14. 09.

700   + Halinę Kulesza - od rodziny z Zielonki

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Jana Leszczyńskiego - ost. od ucz. pogrzebu

1800 + Stanisława Gałązkę - od siostry Henryki z rodziną

Wtorek 15. 09.

700    o szczęśliwą śmierć dla członków Apostolstwa MB Bolesnej

         Patronki Dobrej Śmierci

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Wiesława Deluga - od ucz. pogrzebu

1800 + Zofię Kwiatkowską - od ucz. pogrzebu

Środa 16. 09.

700   + Halinę Drząszcz - od ucz. pogrzebu

700   + Kazimierza Chmielewskiego - od ucz. pogrzebu

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Grażynę Piórkowską - od koleżanek i kolegów

        z firmy Vestom

Czwartek 17. 09.

700   + Teresę i Wacława Faszczewskich - od Haliny Chojnowskiej

         z rodziną

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Grażynę Piórkowską - od Waldemara z rodziną

Piątek 18. 09.

700   + Kazimierza Oblińskiego - od ucz. pogrzebu

950    Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z ZPO w Porębie

         i Szkoły Podstawowej w Dybkach z racji Dnia ich

         Patrona - Św. Stanisława Kostki

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Jadwigę Majkowską - od dzieci: Rafała, Marty, Piotra

        i Pawła

1800 o Boże bł. i opiekę MN dla Joanny i Pawła Chmiel

        z racji 10 rocznicy ślubu

Sobota 19. 09.

700   + Mariannę Matachowską i jej syna Bogdana,

        r-ców i dziadków Gomoliszków

1800 + Zofię Jasińską - gr.

1800 + Mirosława Gałązkę - 8 r. śm. - od żony i dzieci

        z rodzinami

1800 o Boże bł. i opiekę MN dla wnuczka Aleksandra

        Wareszczuk - od dziadków

Niedziela 20. 09. - XXV Niedziela Zwykła

900   + r-ców Zofię i Michała Rutkowskich, braci Mieczysława

        i Bolesława

900   o Boże bł., zdr. i potrzebne łaski dla Martyny i Rafała Puścian

        z racji 5 rocz. ślubu - od rodziców

1030 + Zofię Jasińską - gr.

1200 + Alicję - 1 r. śm. i Mariana Pieńkos, Liliannę Pochmarę

        i ojca Henryka

1200 + r-ców Janinę w rocz. śmierci i Jana Świderków

        i brata Edmunda

        CHRZEST

1700 + Stanisława Runo - 2 r. śm. - od żony i dzieci z rodzinami

1700 + Jana Dzięcioł - 32 r. śm. - od córki Zofii

1700 + Jadwigę Majkowską - od Rycerzy Kolumba

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na sobotę, 19 września 2020

  Sobota XXIV tygodnia zwykłego

  (1 Kor 15, 35-37. 42-49)

  Bracia: Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: "Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą", a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

  (Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14)

  REFREN: W światłości wiecznej będę widział Boga

  Wrogowie moi wciąż mnie prześladują,
  liczni są ci, którzy ze mną walczą.
  Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę,
  po tym poznam, że Bóg jest ze mną.

  W Bogu, którego słowo wielbię,
  w Panu, którego słowo wychwalam,
  w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się

  ...
 • Rozważanie na sobotę, 19 września 2020

  Każde nasze zetknięcie z Pismem Świętym jest spotkaniem z Chrystusem, który chce nas przemieniać. Czytanie i słuchanie słowa Bożego nie może się sprowadzać tylko do obrzędu, ale musi mieć konsekwencje dla codziennego życia. Przez obcowanie z żywym słowem Bożym stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa, Słowa Przedwiecznego, a przez to wydajemy owoc.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" sierpień 2007, s. 92

 • Książka dnia, 19 września 2020
  arcybiskup Grzegorz Ryś

  Ewangelizacja wśród swoich (Mt 10) (CD -MP3 - audiobook)

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54246

  Jezus wzywa do ewangelizacji wśród swoich: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. I dodaje: „Posyłam was jak owce między wilki”. Ma na myśli nie pogan i nie Samarytan. Z bólem myśli o owcach, które zamieniły się w wilki. Mówi: „posyłam was do nich …na świadectwo!” – nie na dyskusje, doktrynalne spory