Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 20 - 26. 05. 2019 r.

 

Poniedziałek 20. 05.

700   + Aleksandra i Stanisławę Brzostek oraz ich synów

       Wiesława, Józefa i Stanisława - od rodziny

1800 + Aleksandra i Mariannę Mikołajczyków

        i brata Mirosława

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + Janusza Krzeczkowskiego

Wtorek 21. 05.

700   + Janinę Kowalską

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + Celinę, Kazimierza i Jana Marusa

1800 + r-ców Kalata i rodzeństwo

Środa 22. 05.

700   + r-ców Genowefę i Stanisława Kowalczyk

1800 + Zofię Reluga - 6 r. śm. i jej matkę Katarzynę

       Chrostowską

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + męża Franciszka Jana Sitek - 6 r. śm.

Czwartek 23. 05.

700   + Reginę, Bolesława i ich syna Jerzego Zyśków

1800 + ojca Henryka Gałązkę - od syna Tomasza z rodziną

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + za zmarłych z KR z Przyjm

Piątek 24. 05.

700   + męża Kazimierza, syna Tadeusza i r-ców Adolfę i Józefa

       Jaworskich

700   + Józefa Bireta - gr.

1800 + Tomasza Pędzicha - 5 r. śm.

1800 + Wacława Puścian - 17 r. śm.

Sobota 25. 05.

700   o zdr. i Boże bł. oraz pomoc MN dla mamy z racji Dnia

       Matki - od córek z rodzinami

1800 + Reginę Łyczkowską i Rozalię Pyśk - z racji Dnia Matki

       - od dzieci z rodzinami

1800 + Józefa Bireta - gr.

1800 + r-ców Władysława - w rocz. śm., Annę Kalata i brata

       Tadeusza

Niedziela 26. 05. - VI Niedziela Wielkanocna

900   + Józefa Bireta - gr.

900   o Boże bł. i potrzebne łaski dla Zofii Szydlik z racji 90

        urodzin i Moniki z racji 20 urodzin - od dzieci z rodzinami

1030 + Mieczysława Gałązka - w rocz. śmierci i Magdalenę

       Gałązka

1030 + Jadwigę Puścian - z racji Dnia Matki - od syna

1200 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1700 + r-ców Janinę i Władysława Kalinowskich

1700 + Zofię Szczapa - z racji imienin i Dnia Matki

1700 + Wandę Puścian - od Rycerzy Kolumba

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na sobotę, 25 maja 2019

  Sobota - wspomnienie dowolne św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

  (Dz 16,1-10)

  Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

  (Ps 100,1-5)

  REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Pana

  Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
  służcie Panu z weselem!
  Stawajcie przed obliczem Pana
  z okrzykami radości.

  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
  On sam nas stworzył.
  Jesteśmy Jego własnością,
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  W Jego bramy wstępujcie z

  ...
 • Rozważanie na sobotę, 25 maja 2019

  Jak dusza potrzebna jest ciału, tak chrześcijanie potrzebni są światu. Mimo to spotykamy się z nienawiścią ze strony świata, gdyż będąc w nim, nie jesteśmy z niego. Bóg wybrał nas, byśmy byli znakiem przyszłego życia, stąd budzimy sprzeciw i niejednokrotnie doświadczamy prześladowań z powodu naszej wiary. Prośmy o niezłomność ducha, pamiętając o słowach Chrystusa: Sługa nie jest większy od swego Pana.

  Marek Rojszyk OP, "Oremus" Okres Wielkanocny 2006, s. 138

 • Książka dnia, 25 maja 2019
  św. Ojciec Pio

  Listy Ojca Pio. Korespondencja z Raffaeliną Cerase

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51498

  Ojciec Pio, powszechnie znany i podziwiany kapucyński kapłan, w odróżnieniu od wielu innych świętych nie napisał w swoim życiu żadnego teologicznego traktatu czy pobożnościowych rozważań. Nie prowadził również dziennika.