Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 20 - 26. 01. 2020 r.

 

Poniedziałek 20. 01.

700   + Zbigniewa Filipowicz - gr.

700   + Henryka Napiórkowskiego - od ucz. pogrzebu

1700 + Henryka Kamińskiego i r-ców Reginę i Franciszka

       Kosińskich

1700 + Stanisława Bero - od ucz. pogrzebu

Wtorek 21. 01.

700   + Zbigniewa Filipowicz - gr.

700   + Jana Piórkowskiego - od ucz. pogrzebu

1700 + Czesława i Helenę Puścian

1700 + dziadków Henrykę i Henryka Dawidczyk

       - z racji Dania Babci i Dziadka - od wnuków

Środa 22. 01.

700   + Zbigniewa Filipowicz - gr.

700   + Jana Rosińskiego - od ucz. pogrzebu

1700 + dziadka Ireneusza Bednarczyka - z racji Dania

       Dziadka i r-ców Franciszkę i Franciszka Bednarczyków

1700 + Henrykę i Henryka Dawidczyk - z racji imienin

Czwartek 23. 01.

700   + Zbigniewa Filipowicz - gr.

700   + Tomasza Romanika - od ucz. pogrzebu

1700 + Sławomira Puścian - od rodziny Sowów

       i Wujkowskich

1700 + dziadków Biretów i Kuleszów

Piątek 24. 01.

700   + Jana Wiśniewskiego - 7 r. śm. od żony, dzieci i wnuków

700   + Jana Rosińskiego - od ucz. pogrzebu

1700 + Zbigniewa Filipowicz - gr.

1700 + r-ców Zofię i Józefa, braci Edwarda i Józefa Kulesza

1700 + Jarosława Krukiel, r-ców Krukielów, siostry

       Agnieszkę i Jolantę

Sobota 25. 01.

700   + męża Mariana Wyszyńskiego - 5 r. śm.

700   + Henryka Komor - od ucz. pogrzebu

1700 + Zbigniewa Filipowicz - gr.

1700 + męża Mariana Gerej - 34 r. śm.

1700 + Jadwigę i Henryka Tokarskich - od córek Jolanty,

       Anny i Barbary

Niedziela 26. 01. - III Niedziela Zwykła

900   + babcię Mariannę i dziadka Kazimierza Kądziela i dziadka

        Jana Świderskiego - od wnuczek

900   o zdr. i Boże bł. dla Zuzanny Bero z racji 1 urodzin

       - od rodziców chrzestnych

1030 + Stanisława Kuleszę - 2 r. śm. - od rodziny Kuleszów

1200 + Alicję Rytelewską - 9 r. śm.

1200 o Boże bł., zdr. i wszelkie potrzebne łaski dla Stanisławy

       Karczewskiej z racji 80 urodzin - od męża i dzieci

       z rodzinami

1700 + Zbigniewa Filipowicz - gr.

1700 + męża Czesława Stepnowskiego - 11 r. śm. - od rodziny

       z Przyjm

1700 za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 21 stycznia 2020

  Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

  (1 Sm 16, 1-13)

  Pan rzekł do Samuela: "Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla". Samuel odrzekł: "Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: "Weźmiesz z sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę". Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: "Czy twe przybycie oznacza pokój?" Odpowiedział: "Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!" Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: "Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce". Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: "Ten też nie został wybrany przez Pana". Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: "Ten też nie został wybrany przez Pana". I Jesse

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 21 stycznia 2020

  Święta Agnieszka w wieku 12 lat poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowania chrześcijan w Rzymie ok. 305 roku. Jak napisał o niej św. Ambroży: Nie wie jeszcze, co znaczy umierać, ale jest na śmierć gotowa. Posłuszna i uległa woli Bożej, była przygotowana na spotkanie z Oblubieńcem, który ją wybrał i któremu dochowała wierności. Dzień męczeństwa stał się dla niej dniem prawdziwych zaślubin z Umiłowanym jej duszy.

  Halina Świrska, "Oremus" styczeń 2008, s. 82-83

 • Książka dnia, 21 stycznia 2020
  Tomasz Kozioł OCD

  Droga krzyżowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52857

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przychodziła do Jezusa z każdym bólem, cierpieniem i strapieniem, by patrząc z wiarą, ufnością i miłością na Jego krzyż, prosić o łaskę całkowitego zawierzenia Miłości Miłosiern