Intencje mszalne

Intencje Mszalne, 10 - 17. 11. 2019 r.


Niedziela 10. 11. - XXII Niedziela Zwykła

900   + Janinę Łapińską - 11 r. śm. i jej męża Stanisława

900   + matkę Leokadię - 6 r. śm. i ojca Czesława Mianowskich

        i dziadków Łojków

1030 + ojca Jana Świderskiego i siostrę Teresę

1200 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1200 + Rozalię Murza, jej męża Jana i syna Dariusza

1200 za parafian

1700 + męża Jerzego Zyśk, matkę Józefę, teściów Zyśków

1700 o zdr. i Boże bł. oraz opiekę MN dla dzieci i ich rodzin

        - od rodziców

Poniedziałek 11. 11. - Dzień Niepodległości

900   + Stanisława Sobieskiego i jego r-ców Genowefę

        i Franciszka Sobieskich

900   + r-ców Annę i Stanisława Deptułów i brata Henryka

900   o zdr. i Boże bł. dla matki Henryki Wachowskiej

        z racji 85 urodzin - od córek z rodzinami

1200 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1200 + męża Stanisława Jaworskiego - 10 r. śm.

        i córkę Monikę Szczepaniak - od żony i dzieci

1200 MSZA ZA OJCZYZNĘ

1700 + r-ców Stanisława i Krystynę oraz brata Krzysztofa

        Rosińskich - od rodziny

1700 o zdr., Boże bł. i dary Ducha Św. dla ks. Marcina

        z racji Dnia Patrona

Wtorek 12. 11.

700   + Kazimierza Kulesza - od Iwony Poplewskiej z rodziną

1700 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1700 + Zofię Sowa - 30 r. śm., jej męża Czesława

        i syna Sylwestra

1700 + za wszystkich zmarłych - od uczestników różańca na

        cmentarzu i Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu

        Cierpiącym

Środa 13. 11.

700   dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o Boże bł.

        i opiekę Św. Rodziny dla Blanki i jej rodziny

700   + Kazimierza Kulesza

1700 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1700 + r-ców Hieronima i Mariannę Brzostków, siostry Zofię

        i Teresę

Czwartek 14. 11.

700   + Sławomira Puściana - od Hanny i Alicji z rodzinami

1700 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1700 + Stanisława Bero - od Wiesławy i Ireneusza Pyśk

Piątek 15. 11.

700   + Martę Szydlik i Damiana Pietrzak - od ucz. pogrzebu

1700 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1700 + brata Tadeusza Kalata i r-ców Kalatów

1700 + Zbigniewa Leszczyńskiego - 7 r. śm. - od żony i dzieci

Sobota 16. 11.

700   + r-ców Kuleszów i r-ców Kukwów i ich synów

1700 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1700 + Jana Domalewskiego - od ucz. pogrzebu

Niedziela 17. 11. - XXIII Niedziela Zwykła

900   + ojca Mariana Jechnę - 27 r. śm.

900   + r-ców Rozalię - 5 r. śm. i Henryka oraz brata Stanisława

        Jaworskich i Monikę Szczepaniak

1030 + Annę i Czesława Puścian w rocz. śmierci

        i syna Andrzeja - od rodziny

1030 + męża Eugeniusza Wilczyńskiego - 10 r. śm.

1200 + Kazimierę Kieszkowską - gr.

1200 + Stanisławę Grudzińską - 9 r. śm.

1200 + Jana Jastrzębskiego - 6 r. śm. - od żony z rodziną

1700 + Feliksę Brejnakowską - 55 r. śm.

1700 + Zofię i Kazimierza Gałązka

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na wtorek, 12 listopada 2019

  Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika

  (Mdr 2,23-3,9)

  Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i uznał ich za godnych siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

  (Ps 34,2-3.16-17.18-19)

  REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
  uszy Jego otwarte na ich wołanie.
  Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
  by pamięć o nich wymazać z ziemi.

  Pan słyszy wołających o

  ...
 • Rozważanie na wtorek, 12 listopada 2019

  Św. Jozafat Kuncewicz (1580-1623), mnich obrządku wschodniego, a potem biskup unicki, żył w czasach, kiedy w Kościele dojrzewało pragnienie jedności, za którą ostatecznie oddał swoje życie. W pamięci wiernych zapisał się jako duszochwat, gdyż miał dar zjednywania sobie ludzkich serc. Ofiara jego życia wciąż pozostaje aktualna, Kościół nadal potrzebuje orędowników jedności. Dzisiejsza liturgia podpowiada, jak tę jedność budować: przede wszystkim wytrwałą, usilną modlitwą i sercem otwartym na moc Bożego słowa.

  O. Piotr Włodyga OSB, "Oremus" listopad 2011, s. 66

 • Książka dnia, 12 listopada 2019
  Enrico Bastia, Bassano Padovani

  Maryja. Nasza mama. Różaniec dla dzieci

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52460

  W tej książeczce, opatrzonej pięknymi ilustracjami, znajdziemy rozważania różańcowe skierowane specjalnie do dzieci w wieku pierwszokomunijnym i nieco starszych. Pomogą one małym chrześcijanom odkryć piękno modlitwy różańcowej i zrozumieć jej wartość.