80. rocznica tragicznych wydarzeń w Gajówce Mękaliny

Mekaliny 2024 Plakat Gotowy

Bardzo serdecznie zapraszamy na godne uczczenie 80. rocznicy tragicznych wydarzeń w Gajówce Mękaliny. Spotkajmy się na wspólnej modlitwie 7 stycznia 2024r. (niedziela) o godz. 14.00 w miejscu uświeconym krwią tych którzy zginęli broniąc Ojczyzny. 

Zachęcamy do wspólnego Marszu Pamięci na Mękaliny. Marsze wyruszą z Udrzynka, Knurowca i Budykrza. Szczegóły u Sołtysów.

W programie:

Rys historyczny,
Msza święta,
Apel Poległych, 
Odsłonięcie tablic informacyjno-edukacyjnych wykonanych w ramach projektu "Kierunek Gajówka Mękaliny!" który został zrealizowany przez oddział Klubu HDK Legion "Porębska Kropelka Legionu" w ramach programu  grantowego „Czuwamy Pamiętamy” finansowanego ze środków Fundacji ORLEN.
Przemówienie prof. Andrzeja Kukwy|
Złożenie kwiatów
Poczęstunek

Źródła nie znaleziono