Wizyta duszpasterska w Parafii św. Barbary w Porębie 2022/2023 rok

28.12. /środa/ -Poręba  Kocęby- od 9.00 ks. prob. od krzyżówek, wik. od szosy białostockiej

29.12 /czwartek/ Tuchlin – od 9.00  ks. prob. od Udrzynka, ks. wik. od Bud 

30.12./piątek/ Budykierz  – od 9.00  ks. wik. – dom przy szosie białostockiej, następnie od Poręby w stronę Knurowca  

31.12./sobota/ - Księży Kąt – od 9.00 ks .prob.

                         Przyjmy Sadzawki – od 9.00 ks. wik.

                                               2023 rok

2.01. /poniedziałek/- Dudowizna – od 9.00 ks.  prob. od Udrzyna, wik. od Przyjm

3.01./wtorek/ -  Udrzynek -od 14.00  ks.  prob. od Udrzyna,  ks. wik. od  p. sołtys

4.01. /środa/- - Udrzynek  - od 14.00 ks. prob. p. Romaników ,  ks. wik. od Poręby

5.01./czwartek/ Poręba Średnia  – od 9.00  ks. prob.od p. Pakieła, ks. wik. od krzyżówek 

7.01. /sobota/ Poręba Średnia – od 9.00   ks. prob. od Udrzynka, ks. wik. od p.Lis nr 52

9.01./poniedziałek/ - Udrzyn -  od 14.00  ks. prob. od krzyżówek,  ks. wik.  od  Bojan

10.01. /wtorek/  –Udrzyn od 14.00  ks. prob. od  Udrzynka, ks. wik. od remizy

11.01 /środa/ - Poręba Kocęby od Zastruża wzdłuż szosy w kierunku cmentarza – od 9.00 ks. prob.

Poręba Średnia - od  14.00 ks. wik. od p. Kalatów wzdłuż szosy do p. Pieńkosów

12.01./czwartek/ Dybki – od 9.00 ks. prob. od Przyjm, wik. Ugorek i    Grabniak ,

13.00/ piątek /Przyjmy – od 9.00 ks. prob.  od Dudowizny , od 14.00 wik. od szosy serwisowej

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 26 marca 2023

  Piąta Niedziela Wielkiego Postu

  (Ez 37, 12-14)

  Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" – mówi Pan Bóg.

  (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8)

  REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl swe ucho
  na głos mojego błagania.

  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
  aby Ci służono z bojaźnią.

  Pokładam nadzieję w Panu,
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
  dusza moja oczekuje Pana.
  Bardziej niż strażnicy poranka
  niech Izrael wygląda Pana.

  U Pana jest bowiem łaska,
  u Niego obfite odkupienie.
  On odkupi Izraela
  ze wszystkich jego grzechów.

  (Rz 8, 8-11)

  Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który...

 • Rozważanie na niedzielę, 26 marca 2023

  Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. "Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli". Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić.

  O. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2008, s. 138

 • Książka dnia, 26 marca 2023
  Gareth Moore

  5-minutowe gry umysłowe dla małych geniuszy

  https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=58165

  Młodzi amatorzy łamigłówek znajdą tu gry obrazkowe, gry logiczne, gry słowne, gry matematyczne, gry ćwiczące pamięć, różne rodzaje sudoku i wiele innych arcyciekawych propozycji, które rozwiną ich kreatywność i logiczne myślenie.