Szkolne Koło Caritas

 

Logo Szkolnego Kola Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Placówek Oświatowych

im. Obrońców Ojczyzny w Porębie

na terenie Parafii pw. Św. Barbary w Porębie

Szkone Koło Caritas zostało założone w 2014 roku. Uczestniczą w nim uczniownie z klas VI i VII SP. Biorą oni w udział w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu. Spotkania te dotyczą zadań i posług o charakterze wolontariatu, także ukazywaniu potrzeby miłosierdzia względem drugiego człowieka.

         Uczniowie SKC angażują się w następujące akcje charytatywne o charakterze wolontariatu:

 • Sprzedaż Kart i Świec Świątecznych przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na Dzieła Misyjne
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na wparcie Dzieł Miłosierdzia prowadzonych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Zbiórka na potrzeby Diecezjalnego Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Sprzedaż Świec Wigilijnych i Kart Świątecznych przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek dla rodzin wielodzietnych potrzebujących wsparcia materialnego przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia
 • Zbiórka żywności w Ostrowi Mazowieckiej w markecie Kaufland


 • Młodzież z Gimnazjum uczestniczy także w różnego rodzaju posługach charytatywnych organizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej:
 • Uczniowie biorą udział w „Dniu Wolontariusza” w Łomży. Spotkanie to ma charakter formacyjno-edukacyjny połączony z formą aktywistyczno-rekreacyjną.
 • W ramach przygotowań przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują i uczestniczą w spotkaniu Wieczerzy Wigilijnej Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie.
 • Uczniowie przed Uroczystością Bożego Narodzenia przeprowadzają zbiórkę o charakterze charytatywnym – „Bożonarodzeniowy Dar Serca” – na terenie parafii, na rzecz osób chorych.
 • Uczniowie przez okres Wielkiego Postu przeprowadzają zbiórkę o charakterze charytatywnym – „Jałmużna Wielkopostna” – na terenie parafii i szkoły na rzecz osób chorych - dzieci i starszych.
 • Woluntariusze biorą udział również w zbiórce "Kilometry Dobra" zorganizowaną przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej włączając się w ten sposób w ogólnokrajowe dzieło o tematyce charytatywnej.
 • Gimnazjaliści prowadzą także gazetkę tematyczną Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie, uwzględniając w niej informacje na temat Caritas, organizacji poszczególnych akcji, pojęcia wolontariatu oraz osiągnięć uzyskanych w różnych konkursach i zawodach.
 • Uczniowie angażują się także w wydarzenia o charterze sportowym takim jak "Turniej Piłki Halowej w Szumowie"

Asystent kościelny SKC: Ks. Marcin Kaczyński

Opiekuni Szkolnego Koła Caritas: Mariola Dzierżanowska i Beata Runo