Parafialny Zespół Caritas

logo caritas

Dnia 8 lutego 2013 roku z inicjatywy parafian decyzją ks. Prałata Andrzeja Grzybowskiego został powołany Parafialny Zespół Caritas p.w. Św. Barbary w Porębie.

         Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

 • Przewodniczący i opiekun - ks. Proboszcz
 • Prezesem została wybrana - Katarzyna Gomoliszek
 • od 2015 do 2018 roku - Zbigniew Nasiadka
 • a od 2018 roku - Barbara Bloch
 • Sekretarzem jest - Barbara Makowska
 • Skarbnikiem jest - Barbara Bloch

         Parafialny Zespół Caritas wpisuje się w działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Naszym statutowym celem jest działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących, poszkodowanych i ubogich.

         W ramach Caritasu Diecezjalnego do zadań, w których cyklicznie uczestniczymy należą:

 • Zbiórka żywności podczas Adwentu, Wielkiego Postu i Wakcji
 • Jałmużna Wielkopostna
 • Bożonarodzeniowy Dar Serca
 • Kilometry Dobra
 • Sprzedaż Świec przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

i Zmartwychwstania Pańskiego

 • Zbiórki pieniężne na rzecz poszkodowanych i potrzebujących w ramach zbiórek prowadzonych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej

         Parafialny Zespół Caritas bierze aktywny udział w życiu parafii w różnego rodzaju inicjatywach.

         Zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków naszego Zespołu na spotkania w ostatnią środę miesiąca.