Parafialny Zespół Caritas

logo caritas

    Jezus powiedział w Ewangelii: „Jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to, co wam przekazuję”. Czy jest lepszy sposób wypełnienia przykazania miłości niż bezinteresowna służba ludziom potrzebującym? Takiej służbie oddani są wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritasa przy naszej parafii już 10 lat. Począwszy od działających na stałe wolontariuszy, aż po darczyńców, którzy włączają się w to piękne dzieło na różne sposoby. Pod koniec 2012r z inicjatywy parafian decyzją ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego oficjalnie 15 stycznia 2013r. został powołany PZC przy naszej parafii. Potrzeba utworzenia takiego zespołu wynikała z chęci niesienia  pomocy osobom najbardziej potrzebującym, osobom ubogim i samotnym oraz włączenia się w dzieła Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Przewodniczącym i opiekunem jest ks. prałat Andrzej Grzybowski. Pierwszą przewodniczącą została wybrana Katarzyna Gomoliszek obecnie Bralewska (funkcję tę pełniła w latach 2012-2015), od 2015-2018r. przewodniczącym był Zbigniew Nasiadka, a od 2018r. do chwili obecnej Barbara Bloch, sekretarzem jest Barbara Makowska, a skarbnikiem również Barbara Bloch. Obecnie w naszym zespole działa aktywnie 12 wolontariuszy. Naszym statutowym celem jest angażowanie się w dzieła, które proponuje Caritas diecezjalna. 

Na przestrzeni 10 lat nasz zespół angażował się w:

program „Zbiórka żywności Caritas” TAK POMAGAM organizowana w okresie Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy – zebrane artykuły przeznaczane są na paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców naszej parafii,

program „Pomoc żywnościowa” która obejmuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

program „Na codzienne zakupy” – który ma na celu pomoc osobom o niskich dochodach w szczególności seniorom

zbiórki pieniędzy na rzecz poszkodowanych i potrzebujących w ramach zbiórek prowadzonych przez Caritas diecezjalną a w naszej parafii dla chorych m.in. dla Dominika, Dawidka, Michałka Boguta, Beaty Szupiluk, Natalii Kowalczyk, Darii Stankiewicz, a także na remont organów kościelnych,

udział w parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek,

prowadzenie Drogi Krzyżowej na dróżkach za kościołem w każdy ostatni piątek miesiąca, a w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek,

udział w 24 godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu przed każdą pierwszą sobotą miesiąca,

czynny udział w posłudze w czasie Mszy świętych w każdą drugą niedziele miesiąca – oprawa liturgiczna Mszy świętej

udział w akcji sprzedaży żonkili - dochód przeznaczony na działalność Domowego Hospicjum w Wyszkowie,

zbiórka do puszek w ramach jałmużny wielkopostnej

sprzedaż paschalików i baranków przed świętami Wielkiej Nocy,

organizowanie kiermaszy świątecznych

udział w życiu parafii w różnego rodzaju inicjatywach m.in. organizowanie festynu parafialnego w lipcu ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

udział w szkoleniach członków Caritasu

współpraca z grupami i wspólnotami parafialnymi in. z Rycerzami Kolumba, Szkolnym Kołem Caritas,

sprzedaż zniczy przed świętami „Wszystkich Świętych” dochód na zakup opału dla najuboższych, udział w kwestowaniu na cmentarzu parafialnym 1 i 2 listopada.

wykonanie stoików bożonarodzeniowych i sprzedaż w parafii przed świętami Bożego Narodzenia

sprzedaż świec wigilijnych program Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Nasz Zespół angażuje się nie tylko w dzieła, które proponuje diecezjalne Caritas, ale także realizuje własne projekty, wolontariusze bardzo dobrze znają swoje środowisko lokalne, dzięki czemu docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.  Nasza wspólnota nie wydałaby dobrych owoców bez porozumienia z Kościołem. Dziękujemy za wieloletnią współpracę  ks. kan. dr Andrzejowi Mikuckiemu, oraz naszemu opiekunowi Andrzejowi Grzybowskiemu, Księżom Marcinowi Kaczyńskiemu, ks. Januszowi Sypniewskiemu, naszym wspólnotom parafialnym, księżom za wszelkie wskazówki i prowadzenie nas drogą miłości i wzajemnej pomocy, dziękujemy również Rycerzom Kolumba za postawę otwartości i chęć pomocy na których zawsze możemy liczyć.

Zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków naszego zespołu na nasze spotkania formacyjne, które odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca i działania wspólnie z nami na rzecz najbardziej potrzebujących.

Barbara Makowska

Sekretarz Parafialnego Zespołu Caritas w Porębie.

 

Aktualnie w naszym zespole czynnie działają wolontariusze:

Opiekun i przedoniczący ks. Andrzej Grzybowski

 1. Barbara Bloch /lider, prezes/, skarbnik/
 2. Alicja Krzeczkowska /z-ca przewodniczącej/
 3. Barbara Makowska /sekretarz/
 4. Anna Nasiadka
 5. Zofia Szajczyk
 6. Jadwiga Pióro
 7. Małgorzata Łapińska
 8. Halina Bogdan
 9. Małgorzata Puścian
 10. Bogusława Osowiecka
 11. Paweł Majkowski
 12. Kazimierz Puścian

GALERIA Z 10 LAT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI