Białebłoto

22 marca 2015r. została erygowana nowa parafia pw.  Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych, przez J.E. ks. bp. Janusza
Stepnowskiego, który mianował na Proboszcza ks. Tomasza Tymińskiego.

Galeria eryngowania

 

Kaplica Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych
w Białymbłocie


Historia budowy kaplicy

Pierwsze Msze Święte, w Białymbłocie, były odprawiane tuż po II wojnie światowej, to jest w latach 1946- 1947, w remizie strażackiej. Władze komunistyczne szybko interweniowały i zabroniły ich odprawiania. W latach pięćdziesiątych XX w, mieszkańcy Białegobłota Starej Wsi postanowili wybudować drewnianą kaplicę. Jednak i tym razem ówczesne władze nie pozwoliły na odprawianie Mszy Świętych. Kaplicę na oczach mieszkańców zniszczono przy użyciu traktorów. Po zrywie „Solidarności” w 1980 roku mieszkańcy zwrócili się z prośbą do ówczesnego księdza proboszcza parafii Poręba (ksiądz Jerzy Dąbrowski) o wznowienie Mszy Świętych w Białymbłocie. Prośba została zrealizowana. Początkowo okazjonalnie, a od 1989 roku w każdą niedzielę, w budynku remizy strażackiej. Remiza mogła spełniać rolę kaplicy tylko doraźnie.

W związku z tym zrodziła się inicjatywa budowy kaplicy. W dniu 17 maja 1992 roku odbyło się oficjalne zebranie mieszkańców, na którym jednogłośnie podjęto decyzję o budowie kaplicy. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Kaplicy, którego przewodniczącym był pan Eugeniusz Ponichtera. Szybko powstał projekt kaplicy. Cały ciężar budowy wzięli na siebie mieszkańcy Białychbłot. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu miejscowej ludności już w rok po powołaniu komitetu stanął budynek i rozpoczęły się prace wykończeniowe. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Czesława Śmiecińskiego dnia 23 września 1994 roku kaplica została poświęcona przez księdza biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Zawistowskiego.
Staraniem ks. proboszcza Andrzeja Grzybowskigo wykonano chodnik wokół kaplicy, przebudowano wejście, a także zamontowano oświetlenie wokół kaplicy. W 2011 r. zostało wykonane również ogrzewanie kaplicy, które poświęcił 13 listopada 2011r. ks. Bp. Tadeusz Bronakowski.


Obraz Matki Bożej

dsc

W ołtarzu kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, który powrócił z kościoła parafialnego z Porębie na miejsce, w którym działa się historia z nim związana. Zgodnie z ustnym przekazem naszych dziadów i pradziadów jego historia sięga czasu powstania styczniowego (1863 roku).

Przed przeniesieniem obrazu do nowo powstałej kaplicy w Białymbłocie obraz ten znajdował się w jednym z bocznych ołtarzy w kościele parafialnym w Porębie. W 1960r. podczas zmiany podbicia ołtarzy bocznych odsłonił się napi na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej następującej treści (podany wg. Pisowni oryginalnej)

 

 

 

 

 

 

dsc

Ofiara kąpanii Warszaw pierwszei w dniu 15 sierp: R:1848 odwiedzających cudowny Obraz N:S: Marii P. z zaprowadzeniem ramy i sześciu lichtarzy cynowych.

W. Felikiewicz            A. Popławski

M. Gołasiewski          I Polarkiewicz

W. Stanisławski          G Petronela

A. Garbieński             I. Wereniecki

Po bliższych oględzinach obrazu ustalono, że obraz powstał ok. 1838 lub 1845 robota rzemieślnicza, bez większej wartości  artystycznej. Ludzie są przekonani, że obraz jest wzięty z prywatnego domu gdzie zasłynął łaskami (Białebłoto)  Rzekomo miał go kupić włościan białobłocki imieniem Paweł Kiełek w Częstochowie. /źródło. Kronika ks. Dąbrowskiego/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pielgrzymka

 27 czerwca 1967 r. Ks. Proboszcz wyjął obraz z ołtarza bocznego i udał się z nim do Częstochowy wraz z grupą wiernych. 16 lipca w dzień odpustu M.B. Szkaplerznej wzięła obraz Stara Wieś, w której to 140 lat temu obraz ten zasłynął łaskami i na rozkaz władz carskich został przeniesiony do kościoła parafialnego. W połowie 1969r. obraz obszedł już pół parafii wiele rodzin na tę uroczystość zapraszało proboszcza do siebie, a wtedy on wygłaszał coś w rodzaju kazania dotyczącego zapoznania ludzi z historią obrazu Matki Bożej Białobłockiej i o celu takiego nabożeństwa. /źródło. Kronika ks. Dąbrowskiego/