Pielgrzymka rowerowa 2015 Poręba-Licheń-Poręba

Dar pielgrzymowania w parafii pw. św. Barbary w Porębie

5 dzien 000Od czterech lat w okresie wakacyjnym parafia pw. św. Barbary w Porębie organizuje pielgrzymki rowerowe do sanktuariów maryjnych. Celem tegorocznej pielgrzymki, którą objął patronatem Wójt Gminy Brańszczyk było Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W dniach 19-25 lipca 41 osób przemierzyło 615 km. Podzieleni na trzy grupy pielgrzymi pod kierunkiem organizatorów Pawla i Katarzyny Bralewskich i Sławomira Sowy oraz z duszpasterską opieką proboszcza ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego, a także sprawującego niezbędną obsługę techniczną Marka Bralewskiego, przemierzyli trasę, która wiodła od Poręby przez Pomiechówek, Secymin Nowiny, Iłów i Włocławek do Lichenia, a z powrotem przez Oporów i Nowy Dwór Mazowiecki do domu.

Rozpoczęta Mszą świętą i poświęceniem rowerów droga ku Matce  Bożej prowadziła pielgrzymujących poprzez wsie i miasta, pomiędzy łanami zbóż, plantacjami warzyw i owocowych ogrodów, pośród lasów i łąk, a czasem nabrzeżem rzek Bugu i Wisły. W tym przepięknym  mazowieckim i kujawsko-pomorskim krajobrazie przez cały czas świeciło pielgrzymom słońce, którzy z nadzieją spełnienia zachowanych w sercach dziękczynnych i błagalnych intencji codziennie uczestniczyli we Mszach świętych, śpiewali Godzinki ku czci NMP, odmawiali różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia.  Wspólne przygotowywanie  oprawy liturgicznej, sporządzanie i spożywanie posiłków, odpoczynki, a nawet pomoc podczas jazdy rowerem - czasem na wysokie górki – jednoczyły braci i siostry we wspólnocie modlitewnej. W tej pielgrzymkowej atmosferze stale towarzysząca nam modlitwa stawala się czymś naturalnym jak oddychanie, jedzenie i spanie. Zaś liturgiczni święci patroni: Czesław, Maria Magdalena, Brygida, Kinga, Jakub i Krzysztof oraz nauki z czytań wzmacniały w nas wiarę, nadzieję i miłość. Piękna biblijna przypowieść o ziarnie, która posłużyła do duszpasterskiej nauki naszemu duchowemu kierownikowi, wzbudziła we wszystkich potrzebę wzrastania, jak przysłowiowe ziarno kukurydzy, której obszerne pola mijaliśmy tak często.

Głębokich przeżyć doznali pielgrzymi również w szczególnych miejscach jak np. na tamie we Włocławku, gdzie na paciorkach różańca modlono się do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w intencji Ojczyzny, w budującym się sanktuarium i muzeum Jego męczeństwa, a także w sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie Nowinach, Bazylice Licheńskiej, czy klasztorze Ojców Paulinów w Oporowie. Miłym akcentem było też zwiedzanie dworku Fryderyka Chopina i okalających go ogrodów w Żelazowej Woli. Ogromne wrażenie wywarla na pielgrzymach dobroć i gościnność wszystkich osób spotykanych na pielgrzymiej drodze.  Czas siedmiodniowej pielgrzymki, mimo trudów upłynął bardzo szybko, mógł sprawić by w pielgrzymach wyzwolone zostało pragnienie łączenia własnej woli z wolą Bożą, to zaś byłoby drogocennym darem i uwieńczeniem każdego pielgrzymowania.

Maryla Puścian

1 dzień pielgrzymki Poręba - Pomiechówek 

2 dzień pielgrzymki Pomiechówek - Iłów  

3 dzień pielgrzymki Iłów - Włocławek

4 dzień pielgrzymki Włocławek - Licheń

5 dzień pielgrzymki Licheń - Oporów

6 dzień pielgrzymki Oporów - Nowy Dwór Mazowiecki

7 dzień pielgrzymki Nowy Dwór Mazowiecki - Poręba

 

Włocławek artykuł o naszej pielgrzymce