Pieszo do Matki Bożej z Poręby do Osuchowej

W dniu 3 maja br. z parafii pw. Św. Barbary w Porębie wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Osuchowskiej. Pielgrzymi mieli do pokonania odcinek 10 kilometrów, aby móc pokłonić się Matce Bożej. W wydarzeniu tym wzięło udział 63 pielgrzymów, w tym kandydaci przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Radosnemu pielgrzymowaniu towarzyszyl wspólny śpiew i modlitwa w intencji kandydatów do bierzmowania, jak również wszystkich pielgrzymujących oraz całej wspólnoty parafialnej. Podczas pielgrzymowania sprzyjająca była również aura słonecznej wiosennej majowej pogody.

Po przybyciu do Sanktuarium pielgrzymi oddali cześć Najświętszej Maryi Pannie, a następnie wzięli udział w sumie odpustowej, której przewodniczył ks. Krzysztof Chodkowski - dyrektor Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Na wstępie do Mszy świętej o. Stanisław Majchrowski CSsR - Proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła przywitał wszystkich przybyłych pielgrzymów z Poręby, Długosiodła i Ostrowi Mazowieckiej oraz zgromadzonych wiernych. W wygłoszonej homilii główny celebrans zwrócił uwagę na wartości, jakim jest wiara, patriotyzm i oddanie się w opiekę Matki Bożej - Królowej Polski.

         Wydarzenie to miało charakter podniosły i ubogacający dla całej zgromadzonej wspólnoty wiernych oraz przybyłych pielgrzymów. Pielgrzymka ta pozostawiła niezatarty ślad w życiu religijnym wszystkich uczestników zebranych na tejże uroczystości. Mamy nadzieję, że w następnym roku pielgrzymka zgromadzi jeszcze więcej pielgrzymów, którzy z radością w sercu i pogodą ducha będą pokonywać trud pielgrzymowania, aby oddać cześć naszej Pani i Królowej.