Ministranci

lso2

Służba Liturgiczna Ołtarza

(Ministranci)

"Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!"

Historia ministrantury

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Posługa:

 • Ministrant jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii
 • Poprzez zasady i swoisty kodeks wyrabia w sobie dyscyplinę i ład moralny
 • Przychodzi wcześniej do Kościoła, aby duchowo przygotować się do liturgii, odpowiednio ubrać i pomóc w ubraniu celebransa
 • Swoją postawą i zachowaniem daje wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę przeżywanych obrzędów
 • Gdy jest lektorem, proklamuje kunsztownie Słowo Boże

Dziesięć przykazań ministranta mówi:

 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.
 10.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Spotkania:

         Spotkania formacyjno-liturgiczne dla ministrantów odbywają się w każdą drugą

         i czwartą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w "Starej plebani"

         Opiekun: Ks. Wojciech Porowski

        

         Prezes: Wojciech Sitek

1. Łada Adrian
2. Sitek Wojciech
3. Kamil Hartman
4. Rutkowski Dawid
5. Bralewski Karol
6. Obliński Jakub
7. Piętka Łukasz
8. Sitek Karol
9. Wojciechowski Mateusz
10. Świderski Dawid
11. Gałązka Szymon
12. Osowiecki Jakub
13. Piętka Piotr
14. Wardal Piotr
15. Osowiecki Mateusz
16. Flak Dawid
17. Świderski Samuel
18. Wardal Paweł
19. Bero Kacper
20. Bogdan Kacper
21. Pieńkos Piotr
22. Burawski Jakub
23. Sitek Szymon
24. Więch Wojciech


30 listopada i 21 grudnia 2014r. do wspólnoty ministrantów przystąpiło najwiecej nowych ministantów, łącznie 15 nowych