Historia

kosciol

Według katalogu sprzed roku 1939 parafia rz - kat. Poręba została erygowana 31.08. 1639r  przez biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego, który ok. 1638r. . zbudował w Porębie drewniany kościół pw. św. Barbary. W roku 1775 kościół w Porębie uległ całkowitemu zniszczeniu. Obecny kościół murowany został zbudowany w 1780r. z fundacji biskupa M. Poniatowskiego, konsekrowany w roku 1788 przez biskupa płockiego Krzysztofa H. Szembeka. W 1880 roku staraniem ks. proboszcza Michała Jabłonowskiego kościół był rozbudowany i konsekrowany w 1883 roku przez Biskupa płockiego K. Borowskiego. Ówczesny proboszcz  zbudował również obszerną plebanię ze składek parafian. Kościół ten przetrwał do roku 1944r., w czasie działań wojennych został przez ustępującą armię hitlerowską spalony (ocalał tylko ołtarz główny). Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Kan. Jana Nadratowskiego, a zwłaszcza dzięki wytężonej pracy ówczesnego wikariusza parafii ks. Mariana Olkowskiego kościół został odbudowany ze składek parafian. W 1950r. funkcję proboszcza objął ks. Władysław Biernacki, który zakupił organy, nowe gipsowe stacje drogi krzyżowej oraz za jego czasów sprowadzono też do kościoła ambonę pochodzącą z 1652r.

kosciol2

W 1960r. funkcję proboszcza w Porębie objął ks. Jerzy Dąbrowski i pełnił ją przez następne 22 lata. W 1962r. sprowadził relikwie św. Barbary, przyczynił się do renowacji najstarszego zabytku parafialnego tj. figury Matki Bożej Gotyckiej. W 1968r. wstawił w kościele parafialnym 8 witraży, które były dużym osiągnięciem na te czasy. Witraże zdobyły uznanie ówczesnego biskupa płockiego, który polecił ks. proboszczowi zrobienie kolorowej fotografii tychże witraży. Zdjęcie to zabrał ze sobą do Rzymu, aby pokazać je papieżowi. W lutym 1969r. ks. proboszcz otrzymał kartkę pocztową z Rzymu od ks. bp o następującej treści „Papieża ucieszyły witraże”. 

 

 

 

 

 

4.Ks. Dąbrowski rozwinął szeroką działalność społeczną na rzecz ratowania wytworów kultury materialnej Puszczy Białej. W tutejszej dzwonnicy zgromadził okazałe zbiory, które obejmowały narzędzia pracy, meble, ceramikę, tkaniny, odzież, malarstwo i rzeźbę. 30.04.1972r. doprowadził do otwarcia Muzeum Regionalnego - Skansenu mieszczącego się na dwóch kondygnacjach dzwonnicy.

Podjął inicjatywę i zgromadził fundusze na odnowienie grobowca Karola Fryczego (obok kościoła) i zawieszenie na kościele tablicy upamiętniającej pobyt w Porębie oddziału majora Hubala (26 IX 1939 r.). Ksiądz proboszcz Jerzy Dąbrowski zmarł nagle w czasie odprawiania nabożeństwa 16 lipca 1982r. w odpust parafialny. 

Artykuł o ks. Jerzym Dąbrowskim Myśl Społeczna 1971r. Artykuł kliknij

Ambona

W latach 1984-2007 staraniem księdza proboszcza Czesława Śmiecińskiego został przeprowadzony generalny remont kościoła oraz wzniesiono nową plebanię. Bullą \"Totus Tuus Poloniae Popolus\" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992r. parafia Poręba została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji Płockiej. W 1994r. została konsekrowana kaplica NMP Wspomożycielki Wiernych w Białymbłocie. 

DSCOd sierpnia 2007r. funkcję proboszcza pełni ks. prałat Andrzej Grzybowski. Od 2007r. wykonano w kościele parafialnym: nową instalację nagłośnieniową, drzwi boczne, ławki w nawach bocznych, pomalowano dach kościoła i dzwonnicy, wymieniono rynny i rury spustowe, dokonano generalnego remontu starej plebanii wzniesionej w 1880r. natomiast przy kaplicy w Białymbłocie wykonano chodnik wokół kaplicy oraz przebudowano wejście do kaplicy.
Dużym osiągnięciem było zamontowanie ogrzewania w kościele parafialnym i kaplicy w Białymbłocie. 


 

 

 

 

 

 

 

16.07.2011r. w odpust Matki Bożej Szkaplerznej parafię odwiedził ks. Marian Olkowski, który to w latach 1945 - 1947 odbudowywał kościół po zniszczeniach Ks.wojennych. W czasie sumy odpustowej ks. M. Olkowski wygłosił kazanie, a ksiądz proboszcz dokonał odsłonięcia tablicy o następującej treści: „KU CHWALE BOGA I MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ  w latach 1945 – 1947,  pod kierunkiem wikariusza ks. Mariana Olkowskiego, przy duchowym wsparciu ks. proboszcza Jana Nadratowskiego, został odbudowany kościół w Porębie, zniszczony w 1944 roku. Wdzięczni Parafianie 2011r.”  

W listopadzie 2012r. zakończono renowację ambony parafialnej, 2 2014r. pomalowano na nowo elewację zewnętrzną kościoła a rok później w 2015r. wymieniono chodnik wokół kościoła. W przygotowaniu są stacje różańcowe na terenie przylegającym od tyłu do kościoła.

23 marca 2015r. dekretem ks. biskupa Janusza Stepnowskiego została erygowana nowa parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Białymbłocie  i tym samym miejscowości Białebłoto Kurza, Białebłoto Kobyla, Białebłoto Stara Wieś i  Nowa Wieś zostały odłączone od parafii Poręba.

kosciol1111

Liczba wiernych ok. 2800

Do parafii należą miejscowości: Poręba Kocęby, Poręba Średnia, Budykierz, Dudowizna, Dybki, Przyjmy Porębskie, Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin.