Cmentarz

Informacja dotycząca korzystania z zabytkowego cmentarza w Porębie

1.Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu /wykopanie nowego grobu, zmian dotyczących grobów już istniejących, remontu starego pomnika, wykonanie nowego pomnika/ wymagają zezwolenia administratora cmentarza, którym jest proboszcz.

2.Każdy grób powinien mieć opiekuna, który ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących pochówku na tym miejscu, wykonania pomnika czy jego remontu i obowiązek utrzymania grobu w należytym porządku. Informacje o opiekunie przekazujemy do p. kościelnego, który wprowadzi je do systemu komputerowego. Obecnie mamy zarejestrowanych 2500 grobów z   danymi dotyczącymi zmarłych  i zdjęciem grobu. Tyle też powinno być opiekunów.

2.Każdy użytkownik cmentarza ma obowiązek co roku wnieść opłatę na prace związane z utrzymaniem cmentarza /wywóz śmieci, prace remontowe, nowe alejki, wycinka drzew/.

Osobą upoważnioną do pobierania opłat i wydawania zaświadczeń  jest pan kościelny Paweł Majkowski /tel.513244997/.

3.W niedziele i święta nie wykonujemy żadnych prac na cmentarzu.

4.Pamiętajmy , że troska o cmentarz to wyraz naszej miłości do tych, którzy odeszli i wyznanie wiary w to, że ich życie i nasze zmienia się ale się nie kończy. Jesteśmy odpowiedzialni za cały cmentarz a nie tylko za grób naszych zmarłych.

5.Planowane prace na cmentarzu w najbliższym czasie: remont bramy głównej z napisem „Memento mori”, wykonanie alejki za kaplicą i w stronę kontenerów, kontynuowanie remontu ogrodzenia.

                                                                                                                                   Administrator cmentarza

                                                                              Ks. proboszcz Andrzej Grzybowski


DSC 1076

 

 

Tags: cmentarz