Koło Radia Maryja

tv trwam logorm

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało przy parafii pw. Św. Barbary w Porębie w styczniu 2012 roku

Osobą prowadzącą jest Ryszard Napiórkowski

Opiekunem jest ks. prał. Andrzej Grzybowski - proboszcz

Comiesięczne spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w budynku "Starej plebanii"

 

Głównym dziełem Koła Przyjaciół Radia Maryja jest modlitwa różańcowa w następujących intencjach:

- za Radio Maryja i za dzieła powstałe przy radiu 

- za TV Trwam

- za kapłanów pracujących w naszej parafii

- za naszą Ojczyznę

- za całą rodzinę Radia Maryja

 

Lista członków Koła Przyjaciół Radia Maryja:

- Stokarka Jadwiga

- Stokarski Kazimierz

- Napiórkowska Czesława

- Napiórkowski Ryszard

- Puścian Wanda

- Siennica Teresa

- Pieńkos Danuta

- Pieńkos Witold

- Abramczyk Teresa

- Pyśk Wiesława

- Gałązka Regina

- Gałązka Henryk

- Bogdan Halina

- Dąbrowska Barbara

- Jachna Janina

- Piórkowska Sabina

- Grudzińska Jadwiga

- Perzyna Teresa

- Brzostek Wiesława

- Brzostek Jan

- Brzostek Grzegorz

 

Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

 

 apostolstwo MB

 

 

CEL STOWARZYSZENIA:     

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,

II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,

III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Problem śmierci dotyka każdego człowieka, ponieważ umieranie jest nieubłagalną rzeczywistością. Człowiek wiary wie doskonale, że śmierć jest \"bramą\" do życia wiecznego, na które zasługuje się całym swoim życiem. Spośród osób, które każdego dnia odchodzą z tego świata (ponad 200 tys.), większość - nawet katolików - nie jest należycie przygotowana na tę chwilę. Nic więc dziwnego, że Papież Benedykt XV - zachęcając do włączenia się w dzieło Stowarzyszenia - powie: ...jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zabłąkanej duszy.

O skutecznej pomocy Matki Bożej Bolesnej dla tych, którzy Jej się oddali w opiekę i zawierzyli swoją ostatnią chwilę życia, świadczą liczne nawrócenia - nawet tych, którzy przez wiele lat żyli z dala od Boga, Jego miłości. Jego przykazań, przebaczenia i łaski.

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI      

http://www.apostolstwo.pl/

Szkolne Koło Caritas

 

Logo Szkolnego Kola Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Placówek Oświatowych

im. Obrońców Ojczyzny w Porębie

na terenie Parafii pw. Św. Barbary w Porębie

Szkone Koło Caritas zostało założone w 2014 roku. Uczestniczą w nim uczniownie z klas VI i VII SP. Biorą oni w udział w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu. Spotkania te dotyczą zadań i posług o charakterze wolontariatu, także ukazywaniu potrzeby miłosierdzia względem drugiego człowieka.

         Uczniowie SKC angażują się w następujące akcje charytatywne o charakterze wolontariatu:

 • Sprzedaż Kart i Świec Świątecznych przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na Dzieła Misyjne
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na wparcie Dzieł Miłosierdzia prowadzonych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Zbiórka na potrzeby Diecezjalnego Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Sprzedaż Świec Wigilijnych i Kart Świątecznych przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne
 • Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek dla rodzin wielodzietnych potrzebujących wsparcia materialnego przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia
 • Zbiórka żywności w Ostrowi Mazowieckiej w markecie Kaufland


 • Młodzież z Gimnazjum uczestniczy także w różnego rodzaju posługach charytatywnych organizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej:
 • Uczniowie biorą udział w „Dniu Wolontariusza” w Łomży. Spotkanie to ma charakter formacyjno-edukacyjny połączony z formą aktywistyczno-rekreacyjną.
 • W ramach przygotowań przed Uroczystością Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują i uczestniczą w spotkaniu Wieczerzy Wigilijnej Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie.
 • Uczniowie przed Uroczystością Bożego Narodzenia przeprowadzają zbiórkę o charakterze charytatywnym – „Bożonarodzeniowy Dar Serca” – na terenie parafii, na rzecz osób chorych.
 • Uczniowie przez okres Wielkiego Postu przeprowadzają zbiórkę o charakterze charytatywnym – „Jałmużna Wielkopostna” – na terenie parafii i szkoły na rzecz osób chorych - dzieci i starszych.
 • Woluntariusze biorą udział również w zbiórce "Kilometry Dobra" zorganizowaną przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej włączając się w ten sposób w ogólnokrajowe dzieło o tematyce charytatywnej.
 • Gimnazjaliści prowadzą także gazetkę tematyczną Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Porębie, uwzględniając w niej informacje na temat Caritas, organizacji poszczególnych akcji, pojęcia wolontariatu oraz osiągnięć uzyskanych w różnych konkursach i zawodach.
 • Uczniowie angażują się także w wydarzenia o charterze sportowym takim jak "Turniej Piłki Halowej w Szumowie"

Asystent kościelny SKC: Ks. Marcin Kaczyński

Opiekuni Szkolnego Koła Caritas: Mariola Dzierżanowska i Beata Runo

Koła Żywego Różańca

       07e97f4d 6896 4930 b888 9e4b98c58467„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza  w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

         Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

         Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3).

         Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

         Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

Parafialny Zespół Caritas

logo caritas

Dnia 8 lutego 2013 roku z inicjatywy parafian decyzją ks. Prałata Andrzeja Grzybowskiego został powołany Parafialny Zespół Caritas p.w. Św. Barbary w Porębie.

         Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

 • Przewodniczący i opiekun - ks. Proboszcz
 • Prezesem została wybrana - Katarzyna Gomoliszek
 • od 2015 do 2018 roku - Zbigniew Nasiadka
 • a od 2018 roku - Barbara Bloch
 • Sekretarzem jest - Barbara Makowska
 • Skarbnikiem jest - Barbara Bloch

         Parafialny Zespół Caritas wpisuje się w działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Naszym statutowym celem jest działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących, poszkodowanych i ubogich.

         W ramach Caritasu Diecezjalnego do zadań, w których cyklicznie uczestniczymy należą:

 • Zbiórka żywności podczas Adwentu, Wielkiego Postu i Wakcji
 • Jałmużna Wielkopostna
 • Bożonarodzeniowy Dar Serca
 • Kilometry Dobra
 • Sprzedaż Świec przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

i Zmartwychwstania Pańskiego

 • Zbiórki pieniężne na rzecz poszkodowanych i potrzebujących w ramach zbiórek prowadzonych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej

         Parafialny Zespół Caritas bierze aktywny udział w życiu parafii w różnego rodzaju inicjatywach.

         Zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków naszego Zespołu na spotkania w ostatnią środę miesiąca.

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na czwartek, 21 października 2021

  Czwartek XXIX tydzień zwykły

  (Rz 6, 19-23)

  Bracia: Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego jest życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

  (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

  REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

  Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie zasiada w gronie szyderców,
  lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
  i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

  On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie;
  liście jego nie więdną,
  a wszystko, co czyni, jest udane.

  Co innego grzesznicy:
  są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  Aklamacja (Łk 12, 49)

  Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on już...

 • Rozważanie na czwartek, 21 października 2021

  Słowa dzisiejszej Ewangelii są ostre jak miecz obosieczny. Jezus mówi, że przyszedł rzucić na ziemię ogień i pragnie, aby już zapłonął. Że nie przynosi pokoju, ale rozłam. Jezus jest pełnią prawdy, jest samą Prawdą, a prawda często przynosi ból, ponieważ przerasta nasze zrozumienie i słabe ludzkie siły. Jezus nie obiecuje nam łatwego i przyjemnego życia. On obiecuje nam życie prawdziwe, w którym On sam będzie naszą pociechą, ale i ogniem trawiącym fałsz. On zniszczy w nas śmierć, strawi wszelki grzech i tchnie w nas życie, które będzie trwać aż na wieki.

  Małgorzata Konarska, "Oremus" październik 2007, s. 105

 • Książka dnia, 21 października 2021
  Kardynał Robert Sarah

  Służyć Prawdzie. Rekolekcje kapłańskie

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56431

  Teksty prezentowane w książce “Służyć Prawdzie Rekolekcje Kapłańskie” są owocem pracy oraz refleksji, które kardynał Sarah ofiarował kapłanom w trakcie rekolekcji w lutym 2020 roku. Był to czas dzielenia się wiarą oraz głębokim i osobistym kapłańskim doświadczeniem.