Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

 

Intencje Mszalne, 01 - 08. 08. 2021 r.

 

Niedziela 01. 08. – XVIII Niedziela Zwykła

900   + teściów Janinę i Piotra Kowalskich i ich dzieci

900  o Boże bł., zdr. i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę MN

        dla Marii i Ryszarda z racji 40 rocz. ślubu oraz Marty

        i Pawła z racji 10 rocz. ślubu i ich dzieci

1030 + Stanisława Wachowskiego – 24 r. śm.

1030 + Mieczysława Deluga – 18 r. śm.

1700 + Zofię Rosińską – gr. (rozpoczęcie)

1700 o Boże bł. i zdr. dla Martyny i Michała Rejno z racji

       1 rocz. zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego

       – od ucz. ślubu

poza parafią: za parafian

Poniedziałek 02. 08.

700   + Mariannę Deluga – 8 r. śm.

1730 + Zofię Rosińską – gr.

1800 + Jana Prabuckiego – od wnuka Daniela z rodziną

poza parafią:+ Jadwigę Majkowską – od ucz. pogrzebu

Wtorek 03. 08.

700   + Teresę Szymańską – od rodziny Biernackich

1730 + Zofię Rosińską – gr.

1800 + ojca Stefana, matkę Zofię i brata Józefa Oblińskich

poza parafią: + Ks. kan. Czesława Śmiecińskiego

poza parafią: + Ryszarda Rolskiego – od ucz. pogrzebu

Środa 04. 08.

700   + Teresę Szymańską – od Bożeny Jaworskiej z rodziną

        z Poręby Średniej

1730 + Zofię Rosińską – gr.

1800 + męża Stanisława Gałązkę – 10 r. śm.

poza parafią: + Renatę Olbryś – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Zofię Oblińską – od ucz. pogrzebu

Czwartek 05. 08.

700   + Henrykę Wachnicką – od rodziny Wyszyńskich

        z Udrzyna

730   + Zofię Rosińską – gr.

1800 + Witolda – 4 r. śm. i Zofię Sępkowskich

poza parafią: + Halinę Leszczyńską – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Zbigniewa Filipowicz – od ucz. pogrzebu

Piątek 09. 08.

700   + Jadwigę Gałązka – od Marianny, Bożeny i Zbigniewa

        Gałązka

1700 + Zofię Rosińską – gr.

1800 + Grażynę i Eugeniusza Depta i Halinę Drząszcz

         – od syna Wiesława z rodziną

poza parafią: + Halinę Jankowską – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Kazimierę Bala – od ucz. pogrzebu

Sobota 07. 08.

700   + Zofię Rosińską – gr.

1500 Ślub: Mikołaj Sotoła – Ewa Letyta

1600 Ślub: Paweł Rogulski – Patrycja Choba

1800 o Boże bł. i opiekę MN dla Wiesławy i Romana

       Kuleszów z racji 45 rocz. ślubu

poza parafią: + Leona Lipińskiego – od ucz. pogrzebu

poza parafią: + Cecylię Krukiel – od ucz. pogrzebu

Niedziela 08. 08. – XIX Niedziela Zwykła

900   + Zofię Rosińską – gr.

1030 o Boże bł., zdr. i opiekę MN dla Pauliny i Rafała

        Kulesza i ich córki Ani z racji 5 rocz. ślubu

1030 o wiarę w rodzinach – od KR z Poręby Średniej

        – zel. Zofia Rytelewska

1700 + r-ców Stanisława i Antonię Piórkowskich, dziadków

        Piórkowskich i Czerepskich

1700 o zdr. i Boże bł. dla Anny i Mariusza Przybylskich

        z racji 1 rocz. zawarcia sakramentalnego związku

        małżeńskiego – od ucz. ślubu

poza parafią:  za parafian

poza parafią: + Ks. kan. Czesława Śmiecińskiego

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 1 sierpnia 2021

  XVIII Niedziela zwykła

  (Wj 16, 2-4. 12-15)

  Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: "Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę". Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie". "Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem". Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: "Co to jest?" – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: "To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm".

  (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54)

  REFREN: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

  To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy,
  i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
  opowiemy przyszłemu pokoleniu,
  chwałę Pana i Jego potęgę.

  On z góry wydał rozkaz chmurom
  i bramę nieba otworzył.
  Jak deszcz spuścił

  ...
 • Rozważanie na niedzielę, 1 sierpnia 2021

  Nauczyliśmy się Chrystusa i nie postępujemy już tak, jak poganie z ich próżnym myśleniem. Zostaliśmy pouczeni, że trzeba porzucić starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem, odnawiając się w myśleniu i przyoblekając nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
  Marek Ristau

 • Książka dnia, 1 sierpnia 2021
  Philippe Dautais

  Terapia duszy. Uzdrowienie i rozwój wewnętrzny

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55979

  Proponowany w tej książce rodzaj terapii bazuje na ewangeliach i czerpie z tradycji Filokalii – zbioru tekstów ojców pustyni „miłujących piękno i dobro”.
  Proces terapeutyczny nie sprowadza się tutaj jedynie do leczenia cierpień i zranień, ale opiera się na sztuce budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów.