Intencje mszalne

Msze św. za + ks. kanonika Czesława Śmiecińskiego

  

Intencje Mszalne, 29. 05. – 05. 06. 2022 r.


Niedziela 29. 05.– Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

900   + Stanisława Jaworskiego – gr.

900   + r-ców Stanisławę – 8 r. śm. i Wincentego Kowalskich

        – od dzieci

1030 + męża Jana Gałązka – 31 r. śm., braci Henryka,

        Stanisława i Jerzego – od żony i dzieci

1200 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1700 + matkę Eugenię Rosińską i teściową Franciszkę

        Gałązka – z racji Dnia Matki

1700 + syna Marka Łapińskiego – 24 r. śm.

        i męża Władysława

poza parafią: + Jana Kowalskiego – od ucz. pogrzebu

poza parafią: za parafian

Poniedziałek 30. 05.

700   + Czesławę – 20 r. śm. i Józefa Piórkowskich, Krystynę

        i Stefana Wardów

1800 + Stanisława Jaworskiego – gr. (zakończenie)

1800 + Bogdana Ponichtera – 1 r. śm.

poza parafią: + Jana Kraska – od ucz. pogrzebu

Wtorek 31. 05. – Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

700   + Kazimierza i Tadeusza Jaworskich

700   + Antoninę Barbarę Zyśk – od KR z Udrzynka

        zel. – Alina Dąbrowska

1800 + męża Ryszarda Bednarczyka

1800 + Henrykę Dawidczyk – z racji Dnia Matki

poza parafią: + Jana Piórkowskiego – od ucz. pogrzebu

Środa 01. 06.

700   + Józefa Nowaka – od sąsiadów

700   + r-ców Zofię i Henryka Napiórkowskich

1800 + Mieczysława Gałązka i Magdalenę Gałązka

1800 + Monikę Szczepaniak – gr. (rozpoczęcie)

poza parafią: + Ireneusza Kulesza – od ucz. pogrzebu

Czwartek 02. 06.

700   + Jana Kowalskiego – od chrześniaczki Barbary

        Makowskiej z rodziną

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 + rów Antoniego i Pelagię Napiórkowskich

        i Władysławę Napiórkowską

poza parafią: + Halinę Więch – od ucz. pogrzebu

Piątek 03. 06.

700   + r-ców Jana i Władysławę Rytelewskich

700   + matkę Jadwigę i ojca Mieczysława Mikołajczyk

        i siostrę Teresę Jasińską

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 + braci Stanisława i Wiesława Puścian

poza parafią: + Stanisława Szymanik – od ucz. pogrzebu

Sobota 04. 06.

700   + Stanisławę Puścian – od ucz. pogrzebu

700   o wiarę w rodzinach – od KR z Poręby Średniej

        – zel. Zofia Rytelewska

1800 + Monikę Szczepaniak – gr.

1800 o Boże bl., zdr. i opiekę MN dla Ewy i Stanisława Krych

        z racji 40 rocz. ślubu

poza parafią: + Janusza Dominiak – ost. od ucz. pogrzebu

Niedziela 05. 06. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

900   + Monikę Szczepaniak – gr.

900   o zdr. i Boże bł. dla Marty i Grzegorza Mularczyk

        z racji 1 rocz. zawarcia związku małżeńskiego

        – od ucz. ślubu

1030 + r-ców Leokadię i Władysława Piórkowskich

        i teściów Dąbrowskich

1200 + córkę Magdalenę Pych – 12 r. śm. i r-ców Halinę

        i Ryszarda Przygoda, r-ców Halinę i Władysława Pych

1200 + r-ców Stanisława i Genowefę Kulesza, Antoniego

        i Janinę Bułatowicz, dziadków Kuleszów, Gocałów,

        Bułatowiczów i Bralewskich, r-ców chrzestnych z obojga

        stron

        Chrzest: Liwia Kulesza

1700 + Leokadię Ponichtera w rocz. śmierci i Bolesława

1700 + Irenę i Stanisława Lachowicz

poza parafią: za parafian

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 29 maja 2022

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  (Dz 1,1-11)

  Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

  (Ps 47,2-3.6-9)

  REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba

  Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
  radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
  bo Pan Najwyższy

  ...
 • Rozważanie na niedzielę, 29 maja 2022

  Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.

  Ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" Okres Wielkanocny 2004, s. 170

 • Książka dnia, 29 maja 2022

  Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej 2022 tom II

  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57704

  Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej zawiera szczegółowe, zawsze aktualne kalendarium dla diecezji polskich, kompletne czytania mszalne wraz z oracjami na każdy dzień roku, życiorysy świętych i błogosławionych oraz niezbędne wprowadzenia