Poręba- świętowanie 75 rocznicy obrony radiostacji w gajówce Udrzyn

12 maja 2019 roku odbyły się uroczystości 75 rocznicy obrony radiostacji w gajówce Udrzyn (k. Poręby). Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.O godzinie 14.00 odbyło się powitanie gości wśród nich przedstawiciele Starostwa Powiatu Ostrowskiego, Burmistrz Broku, Nadleśnictwo Wyszków i Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, przedstawiciele Związku Piłsudczyków okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, przedstawiciele Związku Piłsudczyków w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele podlaskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Dyrektorzy Szkół ze sztandarami, Sołtysi, Sztandar Rycerzy Kolumba, mieszkańcy Udrzyna i okolic. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyła Elżbieta Frankowska, córka postrzelonego w 1944 roku radiotelegrafisty mat. "Fali", który pomimo ciężkiej rany głowy zdołał uciec z oblężonej gajówki i zyskał schronienie w Bojanach u kolegi ze służby w marynarce wojennej Kazimierza Kumockiego. Na uroczystość 75 rocznicy obrony radiostacji przybyła rodzina plut. Jana Janickiego ps. „Leszko”, który ciężko ranny w obronie radiostacji poniósł śmierć w niemieckim obozie - bratanek Barbary Gołębiewskiej córki Hieronima Janickiego – brata Jana Janickiego.

DSC 0461Następnie zgromadzeni goście wysłuchali przygotowanego na tę okoliczność przemówienia Wójta Gminy Brańszczyk

. Jacek Frankowski przedstawił opis wydarzeń związanych z atakiem niemieckim na radiostację AK. Hymn Polski poprzedził polową mszę świętą, koncelebrowaną przez ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego. Po mszy św. odbyło się składanie kwiatów przy pomniku poległych w obronie radiostacji oraz koncert Orkiestry "Darmanista". W dalszej kolejności po oficjalnych obchodach mogliśmy zobaczyć pokaz odsłaniający tajniki radiowej łączności krótkofalowej przygotowany przez Pawła Różańskiego i Andrzeja Serokę, jak również mogliśmy podziwiać prywatną kolekcję odznaczeń Polaków „ Chwała i Męstwo” udostępnioną przez Pawła Różańskiego. Ciekowość gości wzbudziła także mała wystawa prywatnych zdjęć związanych z mat. "Falą" udostępnionych przez jego córkę Elżbietę Frankowską, m.in. kadr ze zrealizowanego w 1973 roku telewizyjnego filmu dokumentalnego „Kula” Krzysztofa Wojciechowskiego, poświęconego obronie radiostacji AK w Udrzynie, jak również zdjęcia z obchodów uroczystości 45 rocznicy obrony radiostacji z 1989 roku. Na koniec wydarzenia sołtys Udrzyna Barbara Makowska zaprosiła gości na tradycyjną wojskową grochówkę przygotowaną przez OSP Białebłoto i smakowite wypieki gospodyń z Udrzyna.

Monika Andrzejewska

Tags: historia radiostacja, udrzyn