Ministranci

lso2

Służba Liturgiczna Ołtarza

(Ministranci)

"Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!"

Historia ministrantury

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Posługa:

 • Ministrant jest pomocnikiem kapłana, razem z nim współdziała w sprawowaniu Eucharystii
 • Poprzez zasady i swoisty kodeks wyrabia w sobie dyscyplinę i ład moralny
 • Przychodzi wcześniej do Kościoła, aby duchowo przygotować się do liturgii, odpowiednio ubrać i pomóc w ubraniu celebransa
 • Swoją postawą i zachowaniem daje wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, sumiennie i bez niepotrzebnego pośpiechu wprowadza wiernych w powagę przeżywanych obrzędów
 • Gdy jest lektorem, proklamuje kunsztownie Słowo Boże

Dziesięć przykazań ministranta mówi:

 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.
 10.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Spotkania:

         Spotkania formacyjno-liturgiczne dla ministrantów odbywają się w każdą drugą

         i czwartą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w "Starej plebani"

         Opiekun: Ks. Marcin Kaczyński

        

         Prezes: Wojciech Sitek

Łada Adrian
Sitek Wojciech
Kamil Hartman
Rutkowski Dawid
Bralewski Karol
Obliński Jakub
Piętka Łukasz
Sitek Karol
Wojciechowski Mateusz
Świderski Dawid
Gałązka Szymon
Osowiecki Jakub
Piętka Piotr
Wardal Piotr
Wilczek Piotr
Osowiecki Mateusz
Flak Dawid
Świderski Samuel
Wardal Paweł
Bero Kacper
Bogdan Kacper
Pieńkos Piotr
Burawski Jakub
Sitek Szymon
Więch Wojciech

       
30 listopada i 21 grudnia 2014r. do wspólnoty ministrantów przystąpiło najwiecej nowych ministantów, łącznie 15 nowych