Parafialny Zespół Caritas

logo caritas

Dnia 8 lutego 2013 roku z inicjatywy parafian decyzją ks. Prałata Andrzeja Grzybowskiego został powołany Parafialny Zespół Caritas p.w. Św. Barbary w Porębie.

         Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

 • Przewodniczący i opiekun - ks. Proboszcz
 • Prezesem została wybrana - Katarzyna Gomoliszek
 • a obecnie funkcję tę sprawuje od 2015 roku - Zbigniew Nasiadka
 • Sekretarzem jest - Barbara Makowska
 • Skarbnikiem jest - Barbara Bloch

         Parafialny Zespół Caritas wpisuje się w działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Naszym statutowym celem jest działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących, poszkodowanych i ubogich.

         W ramach Caritasu Diecezjalnego do zadań, w których cyklicznie uczestniczymy należą:

 • Zbiórka żywności podczas Adwentu, Wielkiego Postu i Wakcji
 • Jałmużna Wielkopostna
 • Bożonarodzeniowy Dar Serca
 • Kilometry Dobra
 • Sprzedaż Świec przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

i Zmartwychwstania Pańskiego

 • Zbiórki pieniężne na rzecz poszkodowanych i potrzebujących w ramach zbiórek prowadzonych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej

         Parafialny Zespół Caritas bierze aktywny udział w życiu parafii w różnego rodzaju inicjatywach.

         Zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków naszego Zespołu na spotkania w ostatnią środę miesiąca.

Koła Żywego Różańca

       07e97f4d 6896 4930 b888 9e4b98c58467„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza  w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

         Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

         Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3).

         Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

         Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

 

 apostolstwo MB

 

 

CEL STOWARZYSZENIA:     

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

 • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
 • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,

II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,

III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Problem śmierci dotyka każdego człowieka, ponieważ umieranie jest nieubłagalną rzeczywistością. Człowiek wiary wie doskonale, że śmierć jest \"bramą\" do życia wiecznego, na które zasługuje się całym swoim życiem. Spośród osób, które każdego dnia odchodzą z tego świata (ponad 200 tys.), większość - nawet katolików - nie jest należycie przygotowana na tę chwilę. Nic więc dziwnego, że Papież Benedykt XV - zachęcając do włączenia się w dzieło Stowarzyszenia - powie: ...jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zabłąkanej duszy.

O skutecznej pomocy Matki Bożej Bolesnej dla tych, którzy Jej się oddali w opiekę i zawierzyli swoją ostatnią chwilę życia, świadczą liczne nawrócenia - nawet tych, którzy przez wiele lat żyli z dala od Boga, Jego miłości. Jego przykazań, przebaczenia i łaski.

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI      

http://www.apostolstwo.pl/

Koło Radia Maryja

tv trwam logorm

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało przy parafii pw. Św. Barbary w Porębie w styczniu 2012 roku

Osobą prowadzącą jest Ryszard Napiórkowski

Opiekunem jest ks. prał. Andrzej Grzybowski - proboszcz

Comiesięczne spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w budynku "Starej plebanii"

 

Głównym dziełem Koła Przyjaciół Radia Maryja jest modlitwa różańcowa w następujących intencjach:

- za Radio Maryja i za dzieła powstałe przy radiu 

- za TV Trwam

- za kapłanów pracujących w naszej parafii

- za naszą Ojczyznę

- za całą rodzinę Radia Maryja

 

Lista członków Koła Przyjaciół Radia Maryja:

- Stokarka Jadwiga

- Stokarski Kazimierz

- Napiórkowska Czesława

- Napiórkowski Ryszard

- Puścian Wanda

- Siennica Teresa

- Pieńkos Danuta

- Pieńkos Witold

- Abramczyk Teresa

- Pyśk Wiesława

- Gałązka Regina

- Gałązka Henryk

- Bogdan Halina

- Dąbrowska Barbara

- Jachna Janina

- Piórkowska Sabina

- Grudzińska Jadwiga

- Perzyna Teresa

- Brzostek Wiesława

- Brzostek Jan

- Brzostek Grzegorz

 

Dane Parafii

Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Barbary w Porębie

Poręba Średnia 100 

07-308 Poręba 

gmina Brańszczyk,

powiat wyszkowski,

województwo mazowieckie POLSKA

tel. 29 67 95 844

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Nr konta Parafii: 58 8931 0003 0002 0851 2006 0001