Uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Foto 30a

W dniu 17. 10. 2018 r. w parafii św. Barbary w Porębie odbyła się Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów. Do uroczystości tej, nasza parafia przygotowywała się od ponad dwóch lat. Wspólnota dla Intronizacji wraz z księdzem prałatem Andrzejem Grzybowskim – proboszczem naszej parafii, przy częstym udziale pozostałych księży i wiernych, w każdy czwartek adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Galeria Zdjęć

 

         Modliliśmy się o Intronizację NSPJ w naszych sercach, w naszych rodzinach i we wszystkich parafiach w Polsce. Zanosiliśmy także prośby w intencji Kościoła Świętego, kapłanów, za naszą umiłowaną Ojczyznę, o pokój na świecie i w naszych parafialnych i osobistych intencjach. Prosiliśmy Boga o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. To ona – skromna pielęgniarka z Krakowa, wielka polska mistyczka, urodzona na Podhalu w 1901r, otrzymała od Pana Jezusa misję dotyczącą dokonania Intronizacji NSPJ w Polsce i na świecie.

         Jezus objawiając się Rozalii wielokrotnie mówił o swojej miłości do ludzi i o tym, że ludzie Go nie kochają, są obojętni i gardzą Nim. Mówił że ”straszną zniewagę i ból, zadają Mu grzechy nieczyste, morderstwa i straszna nienawiść, która nie wie, co to jest miłość bliźniego.” Powiedział również takie słowa: „Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat… Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swoich grzechów to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę … Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację NSPJ we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Pamiętaj dziecko, by sprawa tak ważna nie była przeoczona i by nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce  musi być przeprowadzona . To jest ostatni wysiłek Miłości Chrystusowej na te ostatnie czasy…”

         Intronizacja NSPJ jest postawieniem na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, jest postanowieniem porzucenia grzechów, nawróceniem się do Boga i życie zgodne z przykazaniami Bożymi. Takiego przyrzeczenia Bogu dokonaliśmy w Parafii św. Barbary w Porębie 17 października 2018r. Na 9 dni przed planowaną Intronizacją w parafii została odprawiona nowenna, odbyły się rekolekcje, w czasie których Ojciec Andrzej Zając – Redemptorysta, wyjaśnił nam na czym polega dzieło Intronizacji. Mszy świętej Intronizacyjnej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Stefanek.

         W koncelebrze wzięli udział: rekolekcjonista Ojciec Andrzej Zając, księża z naszej parafii: ks. proboszcz Andrzej Grzybowski, ks. wikariusz Marcin Kaczyński i wielu zaproszonych księży, w tym ks. kan. Paweł Stachecki – proboszcz sąsiedniej Parafii Brańszczyk, który jako pierwszy w Diecezji Łomżyńskiej przed 20 laty wraz z wiernymi dokonał Intronizacji w wymiarze społecznym.

         Aktu Intronizacji w imieniu 21 grup zawodowych i społecznych istniejących na terenie parafii Poręba, dokonali ich przedstawiciele. Każdy z nich z rąk Ks. Biskupa otrzymał wizerunek Chrystusa Króla z zobowiązaniem umieszczenia go w swoich zakładach pracy, instytucjach i domach, w miejscu najbardziej godnym.  Dla upamiętnienia tej wiekopomnej dla parafii chwili, na zakończenie Mszy Świętej, ks. Biskup Stanisław Stefanek poświęcił, wybudowany przez parafian, pomnik Chrystusa Króla.

         W uroczystości, oprócz miejscowych parafian, uczestniczyło 18 delegacji z innych parafii Diecezji Łomżyńskiej, w tym 13 ze Wspólnot Intronizacyjnych. Nasza parafialna Wspólnota Intronizacyjna w każdy czwartek przed mszą wieczorną nadal trwa na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w różnych intencjach, a szczególnie wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i całego świata. Do modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych.

Tekst: Jadwiga Stokarska

Foto 23a

Foto 17a

Foto 20a

Foto 29a

Foto 32a

Foto: Jerzy Puścian