Piesza Pielgrzymka do Osuchowej

20180503 113930a

 

        Po raz kolejny 3 maja br. wyruszyła piesza pielgrzymka z parafii pw. Św. Barbary w Porębie do Sanktuarium Maryjnego w Osuchwej. Pątnicy mieli do pokonania odcinek o długości 10 kilometrów. W tym wydarzeniu uczestniczyło 52 pielgrzymów, w tym kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania.

 

         Wspólnemu pielgrzymowaniu towarzyszył radosny śpiew, a także modlitwa w intencji kandydatów do bierzmowania, jak również w intencji wszystkich pielgrzymów oraz parafian. Sprzyjająca aura pięknej majowej pogody sprawiała, że wszyscy z wielką radością w sercu zdążali Matki Bożej Osuchowskiej, aby pokłonić się Jej w znaku cudownego obrazu słynącego łaskami.

         Po przybyciu do Sanktuarium pielgrzymi oddali cześć Najświętszej Maryi Pannie, a następnie wzięli udział w sumie odpustowej, której przewodniczył o. Piotr Podraza CSsR - Ekonom Prowincjalny ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Na wstępie do Mszy Świętej o. Stanisław Majchrowski CSsR - Proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła przywitał wszystkich przybyłych pielgrzymów z Poręby, Wyszkowa, Komorowa, Długosiodła i Ostrowi Mazowieckiej oraz zgromadzonych wiernych. Uroczystość odpustową uświetnił śpiew chóru parafialnego z Poręby pod dyrekcją pana Michała Sitka.

         Wydarzenie to miało charakter podniosły i ubogacający dla wszystkich zgromadzonych na tejże uroczystości. Uroczystość ta pozostawiła zapewne niezatarty ślad w sercach wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że kolejne pielgrzymki zgromadzą jeszcze większą liczbę pątników, którzy z radością w sercu i pogodą ducha będą pokonywać trud pielgrzymowania, aby oddać cześć naszej Pani i Królowej.

Tekst: Ks. Marcin Kaczyński

20180503 090832b

20180503 101550b

20180503 110832b

20180503 134307 001b

Foto: Anita Bobowska

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na czwartek, 18 sierpnia 2022

  Czwartek XX tydzień zwykły

  (Ez 36, 23-28)

  Tak mówi Pan: "Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem".

  (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19)

  REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści

  Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

  Przywróć mi radość Twojego zbawienia
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.

  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  Aklamacja (Ps 95 (94), 8a....

 • Rozważanie na czwartek, 18 sierpnia 2022

  Bóg posłał Syna swego, abyśmy przez wiarę w Niego, otrzymali nowego ducha i nowe serce, i ubrani w szatę Jego sprawiedliwości mogli wejść na ucztę weselną Baranka. Bóg otworzył przed nami całe swoje serce, dał całego siebie, woła nas po imieniu i zaprasza usilnie i nieustannie. Bóg mówi: Zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Do Królestwa Niebieskiego można wejść tylko na Bożych zasadach i warunkach. I tak oto, wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

 • Książka dnia, 18 sierpnia 2022
  Adam Szustak OP

  Rozplątani. Jak naprawiać trudne relacje?

  https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57974

  Jak radzić sobie z trudnymi relacjami?
  Jak je naprawiać i uzdrawiać?
  Jeśli można się tego od kogoś nauczyć, to tylko od prawdziwego Geniusza, który najlepiej na świecie potrafił funkcjonować w relacjach.