Tydzień Biblijny w Porębie

DSC 4583a

 

           W dniu 15. kwietnia br. rozpoczęliśmy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Wydarzenie to jest szczególną okazją do pogłębienia istoty Słowa Bożego w życiu człowieka wierzącego. Pismo Święte jest przecież źródłem Objawienia Bożego, przekazanego nam przez samego Boga w formie tekstu spsianego, stanowiące konkretny środek prowadzący do zbawienia i uświęcenia.

         Kierując się dobrem wiernych podjęliśmy w naszej parafii podczas trwającego Tygodnia Biblijnego, czytanie i rozważanie Słowa Bożego przed wieczorową Mszą Świętą. W czytanie, zaproponowanego przez Kościół Listu do Rzymian, włączyły się istniejące w parafii grupy i wspólnoty modlitewne. W tym tygodniu czytają Słowo Boże:

 

         - w poniedziałek - młodzież gimnazjalna

         - we wtorek - Rycerze Kolumba

         - w piątek - Parafialny Zespół Caritas

         - w sobotę - Chór Parafiny

         Mamy nadzieję, że to wydarzenie pomorze wiernym zwrócić jeszcze głębszą uwagę na rolę Słowa, które Bóg kieruje do nas w Piśmie Świętym. Wierzymy, że ta forma modlitwy przyniesie im wiele wymiernych korzyści w rozważaniu czytanych treści z Listu do Rzymian.

         Dziękujemy wszystkim zaangażowanym lektorom, którzy poświęcili swój czas i użyczyli swojego głosu do przekazania Bożego orędzia, podczas trwającego Tygodnia Biblijnego. Radujemy się, że narodowe czytanie Listu do Rzymian w naszej parafii trwa prawie przez cały tydzień.

Tekst. Ks. Marcin

DSC 4587a

DSC 4590a

DSC 4594a

Foto: Paweł Majkowski

20180421 175624b

20180421 175657b

Foto: Michał Sitek