Boże Ciało

IMG 3068a

 

                "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym." J 6, 54

         W dniu 15 czerwca br. nasza parafia po raz kolejny uczciła Jezusa Eucharystycznego w procesji Bożego Ciała podążając ulicami Poręby. Mszą Świętą o godz. 1200 rozpoczęliśmy nasze wspólne świętowanie. Uroczystość dzięki oprawie liturgicznej, asyście procesyjnej, sztandarom i wielkiej ilości wiernych parafian oraz gości miała bardzo podniosły charakter.

         Cztery ołtarze zostały kolejno przygotowane przez: Strażaków, Rolników, Bractwo Szkaplerza Świętego i Młodzież. Każdy z ołtarzy oddawał charakter grupy, która go przygotowywała.

         W tym dniu pragniemy zaprosić Chrystusa do naszych serc, aby w nich zamieszał na zawsze. W ten szczególny dzień zwracamy nasze spojrzenia na Jezusa ukrytego pod postacią Chleba i Wina, jako pokarm dający nam życie wieczne. Wiara w Zbawiciela, który przychodzi w Chlebie jest wielką Tajemnicą naszej wiary. Przyjmowanie Go w Komunii Świętej niech będzie dla nas mocą do pokonywania wszelkiego rodzaju trudności, pokus i grzechów, które mają miejsce w naszym życiu doczesnym. Niech wiara w Jezusa Eucharystycznego będzie centrum naszego życia.

         Wyrażając Bogu wdzięczność za Kościół, kapłanów i Sakramenty Święte nie bójmy się dawać czytelnego świadectwa w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Czyńmy to nie tylko od święta, ale przede wszystkim w naszej zwykłej szarej codzienności.

Tekst: ks. Marcin

IMG 3075a

 

IMG 3102a

 

IMG 3233a

Foto: Katarzyna Dąbrowska Pyśk