Wizyta duszpasterska w Parafii św. Barbary w Porębie 2022/2023 rok

28.12. /środa/ -Poręba  Kocęby- od 9.00 ks. prob. od krzyżówek, wik. od szosy białostockiej

29.12 /czwartek/ Tuchlin – od 9.00  ks. prob. od Udrzynka, ks. wik. od Bud 

30.12./piątek/ Budykierz  – od 9.00  ks. wik. – dom przy szosie białostockiej, następnie od Poręby w stronę Knurowca  

31.12./sobota/ - Księży Kąt – od 9.00 ks .prob.

                         Przyjmy Sadzawki – od 9.00 ks. wik.

                                               2023 rok

2.01. /poniedziałek/- Dudowizna – od 9.00 ks.  prob. od Udrzyna, wik. od Przyjm

3.01./wtorek/ -  Udrzynek -od 14.00  ks.  prob. od Udrzyna,  ks. wik. od  p. sołtys

4.01. /środa/- - Udrzynek  - od 14.00 ks. prob. p. Romaników ,  ks. wik. od Poręby

5.01./czwartek/ Poręba Średnia  – od 9.00  ks. prob.od p. Pakieła, ks. wik. od krzyżówek 

7.01. /sobota/ Poręba Średnia – od 9.00   ks. prob. od Udrzynka, ks. wik. od p.Lis nr 52

9.01./poniedziałek/ - Udrzyn -  od 14.00  ks. prob. od krzyżówek,  ks. wik.  od  Bojan

10.01. /wtorek/  –Udrzyn od 14.00  ks. prob. od  Udrzynka, ks. wik. od remizy

11.01 /środa/ - Poręba Kocęby od Zastruża wzdłuż szosy w kierunku cmentarza – od 9.00 ks. prob.

Poręba Średnia - od  14.00 ks. wik. od p. Kalatów wzdłuż szosy do p. Pieńkosów

12.01./czwartek/ Dybki – od 9.00 ks. prob. od Przyjm, wik. Ugorek i    Grabniak ,

13.00/ piątek /Przyjmy – od 9.00 ks. prob.  od Dudowizny , od 14.00 wik. od szosy serwisowej

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 28 maja 2023

  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

  (Dz 2, 1-11)

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże".

  (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34)

  REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
  ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

  Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je,

  ...
 • Rozważanie na niedzielę, 28 maja 2023

  Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus"; maj 2008, s. 55-56

 • Książka dnia, 28 maja 2023
  Karl Keating

  W co wierzą katolicy. 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej

  https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59264

  Wokół wiary katolickiej narosło ostatnio sporo nieporozumień. Przyczyną tego stanu są przeważnie przekazy medialne, wprowadzające swoich odbiorców w błąd dowolnymi interpretacjami nie tylko nauki Kościoła, ale także Pisma Świętego